• 2010-11-29

Debata Solidarność i Nowoczesność z udziałem Alaina Touraine`a w Warszawie

2 grudnia 2010 roku o godzinie 18.30 w Auli Dawnej Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego odbędzie się debata Solidarność i Nowoczesność z udziałem francuskiego socjologa, Profesora Alaina Touraine’a oraz grupy jego współpracowników, którzy przed trzydziestu laty brali udział w niezwykłym projekcie badawczym poświęconym ruchowi Solidarności.

Aktualizacja: Z powodu złego stanu zdrowia Alaina Touraine’a, debata z jego udziałem planowana na 2 grudnia zostaje odwołana.

Debata dotyczyć będzie zarówno samego badania, przedstawionego w pracy Solidarność. Analiza ruchu społecznego 1980-1981, jak również oceny znaczenia solidarności i ruchów społecznych w ogóle, które we współczesnym, zglobalizowanym i niespokojnym świecie całkowicie zmieniają swój sens.

Debatę poprowadzi Dr Mikołaj Rakusa-Suszczewski (CEUW).

Alain Touraine to jeden z najwybitniejszych socjologów francuskich, twórca i wieloletni dyrektor Centrum Analizy i Interwencji Socjologicznej w paryskiej École des Hautes Études en Sciences Sociales. Jest twórcą metody interwencji socjologicznej, w której badacz staje się mediatorem między działaczami danego ruchu społecznego. Touraine zajmował się analizami ruchów narodowo-wyzwoleńczych oraz robotniczych w Ameryce Łacińskiej i społeczeństwach postindustrialnych Europy, a także problematyką płci oraz krytyką demokracji współczesnej.

Swoje badania nad ruchem społecznym Solidarność podsumował w następujący sposób:

Solidarność to największy zryw wolnościowy, jaki dokonał się na świecie po II wojnie. Była jedną z najważniejszych spraw, jakie zdarzyły się ludzkości w drugiej połowie XX wieku. Dużo jeździłem po świecie, ale nigdy nie spotkałem ludzi podobnych do tych z Solidarności – bezwarunkowo przywiązanych do wolności, ludzi, którzy zdecydowali się wziąć na siebie całą odpowiedzialność za Historię. Był to także jeden z najpiękniejszych momentów mojego życia.

(Alain Touraine w wywiadzie dla Dziennika).

Do jego najważniejszych publikacji naukowych należą: Sociologie de l’action (1965), Production de la Socie (1973), La Société post-industrielle. Naissance d’une Socie (1969), Le Retour de l’acteur (1984), La Parole et le sang (1988), Le Monde des femmes (2006).

Jest laureatem wielu nagród, w tym Nagrody Księcia Asturii w dziedzinie Komunikacji i Działania na Rzecz Ludzkości (2010).

Debata Solidarność i Nowoczesność
2 grudnia 2010 r. (czwartek)
Aula Dawnej Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego (ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 w Warszawie)
Godzina 18.30

Dodaj komentarz