• 2010-11-26

Wernisaż retrospektywnej wystawy Władysława Hasiora

9 grudnia 2010 r. o godz. 17.00 w Galerii Sztuki Współczesnej BWA SOKÓŁ w Nowym Sączu nastąpi inauguracja działalności tej galerii i wernisaż wystawy retrospektywnej prac jednego z najwybitniejszych artystów drugiej połowy XX wieku, pochodzącego z Nowego Sącza – Władysława Hasiora.

Projekt pomnika rozstrzelanym zakładnikom w Nowym Sączu, fot. Marzanna Rainska

Projekt pomnika rozstrzelanym zakładnikom w Nowym Sączu, fot. Marzanna Rainska

Sztuka Władysława Hasiora jest jednym z najbardziej oryginalnych zjawisk sztuki polskiej drugiej połowy XX wieku. Wszechstronność i oryginalność Hasiora w tworzeniu języka wypowiedzi artystycznej (kompozycje przestrzenne, assamblages, rzeźba monumentalna, sztandary, akcje happeningowe), wprowadziła do sztuki polskiej zupełnie nową jakość. To – niewątpliwie niegdyś awangardowe i niejednokrotnie szokujące – dzieło Władysława Hasiora, dzisiaj stało się już klasyką, która stanowić może ważny punkt odniesienia w rozważaniach nad kształtem zarówno sztuki drugiej połowy XX wieku, jak i, a może przede wszystkim, dokonań twórczych sztuki najnowszej. Wybór właśnie tego artysty na inaugurację działalności nowej galerii – Galerii BWA SOKÓŁ odzwierciedla jeden z zasadniczych kierunków jej przyszłej pracy – prezentację zjawisk stanowiących o kształcie współczesnych obszarów kreacji wizualnych.

Prezentacja twórczości Władysława Hasiora jest zasadniczą częścią projektu. W skład ekspozycji będą wchodzić dzieła artysty ze zbiorów muzealnych (Muzeum Tatrzańskie w Zakopanem, Galeria Sztuki w Gorzowie Wielkopolskim, Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi, Muzeum Sztuki w Łodzi, Muzeum Śląskie w Katowicach, Muzeum Architektury we Wrocławiu, Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu) oraz kolekcji prywatnych.

Obok wystawy planowane są także działania pozaekspozycyjne:

  • akcje plenerowe nawiązujące do realizowanych niegdyś przez artystę wydarzeń – Alarm ekologiczny (reminiscencja Krzewu Gorejącego, wykonanego w 1983 roku dla Muzeum Sztuki w Łodzi w związku z organizowaną wówczas przez Ryszarda Stanisławskiego wystawą Présences polonaises w paryskim Centre de Pompidou) oraz Żarliwe sztandary (1979 – Drawsko Pomorskie, 1992 – Nowy Sącz),
  • projekcje filmów o Władysławie Hasiorze ze zbiorów archiwalnych Telewizji Polskiej,
  • ogólnopolska konferencja naukowa nt. Granice sztuki współczesnej – wokół twórczości Władysława Hasiora.

Inauguracja działalności galerii BWA Sokół i wernisaż wystawy Władysława Hasiora
9 grudnia 2010 roku, godz. 17.00
galeria BWA Sokół, ul. Długosza 3 Nowy Sącz

Dodaj komentarz