• 2010-11-19

Do Łodzi zawita Akcja-Kreacja 2010

11 grudnia 2010 roku o godzinie 10.00 startuje w łódzkiej Manufakturze część konkursowa happeningu architektonicznego Akcja-Kreacja. Projektowanie na żywo 2010. Młodzi architekci na oczach widzów przygotują koncepcję budynku na zadany temat. Publiczność wybierze najlepszą propozycję.

Akcja Kreacja 2010, logo

Akcja Kreacja 2010, logo

Akcja-kreacja. Projektowanie na żywo to specjalny program przygotowany z myślą o przybliżeniu publiczności istoty pracy architektów oraz umożliwieniu najciekawszym, młodym zespołom architektonicznym pokazania swojej sprawności zawodowej w trakcie rywalizacji.

Impreza ma formę konkursu kompetencji. W jej ramach zaproszone, młode zespoły architektoniczne projektują w ciągu 10 godzin budynek o zdefiniowanej lokalizacji, programie i funkcji. Wyniki pracy projektantów, pokazane w postaci multimedialnej prezentacji oraz modelu, są oceniane przez publiczność. Wyłonione w 9 miastach Polski najlepsze młode zespoły wezmą udział w ogólnopolskim finale w Muzeum Architektury we Wrocławiu w lutym 2011 roku.

Akcja Kreacja 2010 składa się z dwóch części. Pierwsza to szkolenie Zielona Architektura, które odbyło się 12 października. Łódzcy architekci zostali przeszkoleni z zasad projektowania zgodnego z systemem wielokryterialnej oceny ekologicznej budynków. Szkolenie zostało przeprowadzone przez specjalistów z Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego.

W drugiej części, zespoły będą miały za zadanie pokazać swoją kreatywność, oraz zmierzyć się z problemem Zielonej architektury. Ich koncepcje budynku muszą uwzględniać odpowiedź na pytanie o stosunek współczesnej architektury do ekologii. Najlepsze projekty wybierze publiczność w drodze demokratycznego głosowania.

Akcja-Kreacja. Projektowanie na żywo 2010.
Temat przewodni 2010: Zielonym do góry
11 grudnia 2010,
Manufaktura, Róg ul. Zachodniej i Ogrodowej, Łódź

Dodaj komentarz