• 2010-11-17

II Forum Polskiego Teatru w Warszawie

W dniach od 22 do 23 listopada 2010 roku obradować będzie w Warszawie II Forum Polskiego Teatru pod patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Bogdana Zdrojewskiego. Inicjatorem i organizatorem przedsięwzięcia, stanowiącego kontynuację ubiegłorocznego Forum jest Stowarzyszenie Dyrektorów Teatrów.

II Forum jest okazją do dalszego dialogu w środowisku teatralnym. Będzie ono poświęcone przede wszystkim dyskusji na temat infrastruktury teatrów instytucjonalnych jak również prezentacji opracowania przygotowanego przez Stowarzyszenie Dyrektorów Teatrów pt. Teatry Polskie 2007-2009. Opracowanie powstało na podstawie wyników ankiet wypełnionych i nadesłanych przez teatry latem i jesienią tego roku.

Podjęliśmy ten wysiłek, aby wypełnić lukę, zgłębić brakującą wiedzę o egzystencji naszych instytucji w tym okresie. Był on bowiem czasem restrukturyzacji, przekształceń, często zmian właścicielskich, różnych sposobów finansowania, zarządzania, często kontrowersyjnych nominacji dyrektorskich lub odwołań, a także pracy nad nowelizacją Ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej – pisze we wstępie do opracowania Prezes Stowarzyszenia Dyrektorów Teatrów Barbara Borys – Damięcka.

Ubiegłoroczne Forum zakończyło się opracowaniem i przekazaniem Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego wniosków oraz postulatów środowiska teatralnego dotyczących zmian zapisów w Ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Tegoroczne ma dać odpowiedź na pytanie o kondycję artystyczną i finansową teatrów instytucjonalnych, co stanowić będzie podstawę do programowania i doskonalenia działalności tych teatrów w najbliższej przyszłości.

Ponowne objęcie tego przedsięwzięcia honorowym patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, ugruntuje z pewnością rangę tego wydarzenia, odpowiednią dla jego przedmiotu i celu.

22-23 listopada 2010 r.
Audytorium S. Dembego Biblioteki Narodowej w Warszawie, al. Niepodległości

Dodaj komentarz