Spacer po Renesansowym Krakowie

14 listopada 2010 roku będzie miał miejsce Spacer po Renesansowym Krakowie. Jest to pierwsza propozycja tegorocznej edycji programu Szlak Renesansu w Małopolsce. Spacer w towarzystwie przewodników rozpocznie się spotkaniem pod Kaplicą Zygmuntowską na Wawelu, a następnie przejdzie przez Dziedziniec Arkadowy i ulicę Kanoniczą.

Kaplica Zygmuntowska

Kaplica Zygmuntowska

Renesans w wersji włoskiej wkroczył na Wawel na początku XVI wieku. Król Aleksander (1501-1506) i jego brat Zygmunt I Stary (1506-1548) wznieśli na miejscu dawnej gotyckiej rezydencji nowy pałac, ukończony około 1540 roku, imponujący rozległym dziedzińcem z kolumnowymi arkadami. Mecenat artystyczny Zygmunta zaznaczył się trwale również w katedrze, przez wzniesienie rodowej kaplicy, zwanej dziś Zygmuntowską, będącej dziełem florentczyka Bartłomieja Berrecciego. Spacer po Renesansowym Krakowie rozpocznie się zatem od zwiedzania miejsca, które na stałe wyznaczyło kanon architektury renesansowej tej części Europy.

Kolejnym etapem będzie zwiedzanie ulicy Kanoniczej, należącej do obrębu Starego Miasta. Ulica ma nieregularny przebieg i położona jest pomiędzy ul. Senacką i ul. Podzamcze, po północnej stronie Wzgórza Wawelskiego. Szczególną uwagę zwrócić należy na unikatowe kamienice, z pięknymi portalami i innymi elementami architektury renesansowej.

Zbiórka wszystkich osób zainteresowanych udziałem w spacerze, będzie miała miejsce pod pomnikiem Jana Pawła II, przed wejściem do Katedry Wawelskiej i odbędzie się w dwóch terminach:

  • godz. 13.00
  • godz. 15.00

Jako hasło należy podać  Szlak Renesansu w Małopolsce.

Tegoroczną edycję Szlaku Renesansu w Małopolsce zakończy seminarium w Willi Decjusza. Krakowskie odsłony tegorocznej edycji Szlaku Renesansu w Małopolsce, stanowią jednak jedynie ramy bogatego programu zwiedzania regionu trasą wyznaczoną przez inne obiekty, będące perłami architektury renesansowej. Kolejne edycje Szlaku Renesansu w innych miejscowościach Małopolski odbędą się 21 i 28 listopada br.

Fundatorzy:

Projekt został zrealizowany przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także budżetu Rzeczpospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

14 listopada 2010 roku, godz. 13.00 i 15.00
Zbiórka pod pomnikiem Jana Pawła II, przed wejściem do Katedry Wawelskiej
Szlak Renesansu w Małopolsce – Spacer po renesansowym Krakowie

Dodaj komentarz