• 2010-11-10

Limes Sztuki w Lublinie

13 listopada 2010 roku o godzinie 17.00 w Warsztatach Kultury w Lublinie odbędzie się wernisaż wystawy limes sztuki. Otwarciu towarzyszyć będzie performance/koncert i wykład Pawła Janickiego w ramach autorskiego projektu DataSense.

Limes Sztuki

Limes Sztuki

Wystawa limes sztuki jest częścią projektu atomy+bity poświęconego kulturowym znaczeniom i artystycznym reprezentacjom technologii cyfrowych. Punktem wyjścia dla opracowania koncepcji wystawy stała się lubelska kolekcja sztuki współczesnej. Zbiór tworzony od pięciu lat przez Lubelskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych pokazuje złożony, wielowymiarowy charakter polskiej sztuki ostatnich dekad, uwzględniając różnorodność poszukiwań i mediów. Wystawa limes sztuki została skonstruowana na bazie wybranych prac kolekcyjnych, których tematykę lub formę skonfrontowano, uzupełniono lub rozwinięto w nawiązaniu do problematyki projektu atomy+bity. Głównym aspektem takiej koncepcji jest pytanie na ile lubelska kolekcja odzwierciedla najnowsze poszukiwania w sztuce współczesnej, zwłaszcza te oparte o rozwój technologii cyfrowych i sieciowych oraz uwzględnia nową, społeczną rolę sztuki.

W ramach niedawnej prezentacji lubelskiej kolekcji sztuki współczesnej we Lwowie zatytułowanej Siła Sztuki ukazano sztukę współczesną jako teren eksploracji obszarów pogranicznych w sztukach wizualnych, w ramach tego tematu przedstawiono różne wątki podejmowane przez artystów kolekcji. Ukazanie sztuki polskiej ostatniego półwiecza, podejmującej i problematyzującej temat granicy okazało się intrygującym spojrzeniem dzisiaj, w czasie nieustannych przekształceń i przemieszczeń granic, ale także w dobie wyznaczania nowych obszarów granicznych oraz powstawania nowych barier i ograniczeń.

Projekt atomy+bity pokazuje i uświadamia kolejne granice w kulturze, limesy prowadzące lub ograniczające pola artystycznych poszukiwań, ale także otwierające lub ograniczające możliwości tworzenia reprezentatywnych zbiorów, zdolnych właściwie opisywać sztukę aktualną, potwierdzających jej żywotność i wrażliwość na otaczającą rzeczywistość. Sprawdzanie zdolności oddziaływania sztuki zamkniętej w kolekcji, jej adekwatności wobec zmieniającego się świata jest równie ważne, jak sam fakt gromadzenia dzieł ze względu na ich wartość artystyczną. Każda kolekcja sztuki współczesnej powinna być zasobnikiem wartości, ale także kapsułą czasu, tak aby pokazywać poszukiwania sztuki na równi z reprezentowaniem ducha czasu w których powstała. Ważnym założeniem wystawy jest konfrontowanie prac kolekcji w powiązaniu ze zmianą kontekstu, odkrywając w ten sposób nowe znaczenia wykraczające poza ich dotychczasową interpretację.

Artyści prezentowani podczas wystawy

Janusz Bałdyga, Cezary Bodzianowski, Tomasz Ciecierski, Elżbieta i Emil Cieślarowie, Grzegorz Drozd, Stanisław Dróżdż, Wojciech Gilewicz, Zuzanna Janin,  Koji Kamoji, Dariusz Korol, Jarosław Kozłowski, Dominik Lejman, Irena Nawrot, Józef Robakowski, Zygmunt Rytka, grupa Sędzia Główny Aleksandra Kubiak i Karolina Wiktor, Mikołaj Smoczyński, Ewa Świdzińska, Jan Świdziński, Zbigniew Warpechowski, Tomasz Stańko, Krzysztof Zarębski, Ewa Zarzycka, Jerzy Zyśko

13 listopada 2010 r., godz. 17.00
Warsztaty Kultury w Lublinie, ul. Popiełuszki 5

Dodaj komentarz