Włodzimierz Borowski. Siatka czasu

18 listopada 2010 roku o godz. 19.00 w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie odbędzie się wernisaż wystawy Włodzimierz Borowski. Siatka czasu. Kuratorami wystawy są: Luiza Nader, Paweł Polit, Agnieszka Szewczyk.

„Włodzimierz Borowski. Siatka czasu”

„Włodzimierz Borowski. Siatka czasu”

Wystawa Włodzimierz Borowski. Siatka czasu jest pierwszą pośmiertną, monograficzną prezentacją prac Włodzimierza Borowskiego (1930-2008), jednego z najwybitniejszych polskich artystów neoawangardowych. Składa się ona z dwóch komplementarnych względem siebie części: wiernej rekonstrukcji autorskiej ekspozycji prac Borowskiego zatytułowanej Pole gry, zaaranżowanej przez niego w Galerii Współczesnej w Warszawie w 1972 roku, oraz prezentacji materiałów archiwalnych dotyczących projektów zrealizowanych przez Borowskiego w latach 1966 – 1972 (przede wszystkim tzw. Pokazów synkretycznych).

Celem wystawy jest ukazanie Pola gry jako zaprojektowanego przez Włodzimierza Borowskiego instrumentu do prowokowania sztuki – narzędzia służącego, z jednej strony, obronie czystości dzieła sztuki przed uwarunkowaniami instytucjonalnymi, a z drugiej stymulowaniu procesu rozwoju sztuki i odkrywaniu nowych znaczeń pojęcia sztuki. Chociaż wyposażone w znamiona ekspozycji muzealnej, Pole gry było przede wszystkim krytycznym działaniem na materii monograficznej, retrospektywnej wystawy, artystyczną próbą uniezależnienia własnego dzieła od mechanizmów historyzacji. Obejmowało ono około 58 prac Borowskiego z lat 1956 – 1972 (strukturalne obrazy, Artony, Manilusy, Niciowce, a także rysunki, szkice, dokumenty) zaaranżowanych przez Borowskiego w rodzaj organicznej struktury, w której podkreślone zostały relacje pomiędzy poszczególnymi przedmiotami, ich śladowość i procesualność.

Pole gry należało do najgłośniejszych wydarzeń artystycznych polskiej sceny lat 70., stanowiąc również punkt węzłowy w twórczości Borowskiego. Ta bezprecedensowa manifestacja była zarazem krytyczną rewizją modelu funkcjonowania artysty awangardowego w polu kulturowym w Polsce, jak również refleksyjnym przewartościowaniem, a zarazem propozycją sztuki konceptualnej.

Wystawa Włodzimierz Borowski. Siatka czasu wiernie odtwarza wyjątkową, przestrzenną strukturę Pola gry z 1972 r., na podstawie zebranych dokumentów (fotografii, relacji) i przeprowadzonych badań. W obrębie zrekonstruowanej ekspozycji znajdują się 44 zachowane w zbiorach publicznych i prywatnych prace Włodzimierza Borowskiego uzupełnione współczesnymi rekonstrukcjami kilku jego prac.

Pole gry uzupełnia prezentacja dokumentacji dziewięciu Pokazów synkretycznych (o charakterze happeningów i environments). Pokaz dokumentacji skupia się wokół trzech zasadniczych dla twórczości Borowskiego problemów: wystawy, dzieła sztuki i autora. Prezentowane materiały – unikalne fotografie (m.in.: Eustachego Kossakowskiego, Tadeusza Rolke, Jacka M. Stokłosy), zapis filmowy i inne archiwalia – w przeważającej mierze nigdy wcześniej nie były pokazywane. Specjalne miejsce zajmuje tu prezentacja dokumentacji Pola gry z 1972 roku. Narracja stworzona za pomocą materiałów archiwalnych kontrapunktowana jest czterema pracami artysty o charakterze dokumentów: Fakty I (1970), Fakty II (1971), Ekspozycja jednej pracy (wspólnie z Janem Świdzińskim i Krzysztofem Wodiczko, 1972) oraz Est-Etyka (1976).

Wystawie towarzyszy międzynarodowa konferencja naukowa Włodzimierz Borowski. Prace i rekonstrukcje (19-20 listopada), która jest pierwszą próbą podsumowania stanu badań na temat Włodzimierza Borowskiego. Dzięki udziałowi światowej sławy historyków sztuki i kuratorów ma przyczynić się do popularyzacji tej twórczości na arenie międzynarodowej oraz wytyczyć nowe perspektywy badawcze.

Wystawa otwarta: wtorek-niedziela, godz. 12.00-20.00. Współorganizatorem wystawy jest Muzeum Narodowe we Wrocławiu.

Prace prezentowane na wystawie pochodzą ze zbiorów:

  • Muzeum Narodowego we Wrocławiu
  • Muzeum Narodowego w Poznaniu
  • Muzeum Sztuki w Łodzi
  • Centrum Sztuki Współczesnej w Warszawie
  • Muzeum Lubelskiego w Lublinie
  • Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku
  • Lubelskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych
  • Galerii Studio w Warszawie
  • Muzeum Okręgowego w Chełmie
  • Muzeum w Koszalinie

oraz osób prywatnych.

Włodzimierz Borowski. Siatka czasu
18 listopada 2010 – 16 stycznia 2011
Kuratorzy: Luiza Nader, Paweł Polit, Agnieszka Szewczyk
otwarcie wystawy: 18 listopada (czwartek), godz. 19.00

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie
ul. Pańska 3
00-124 Warszawa

Dodaj komentarz