• 2010-11-04

Polska premiera filmu Normana Leto Sailor

3 listopada 2010 roku na ekrany polskich kin wchodzi film Sailor (Polska, 2010), pełnometrażowy debiut artysty sztuk wizualnych – Normana Leto – pokazywany na 10. MFF Era Nowe Horyzonty we Wrocławiu.

"Salior", Norman Leto

"Salior", Norman Leto

Norman to człowiek o wysokiej rozdzielczości myślenia. Drugie prawo biologiczne opisuje procesy chemiczne, które poeci nazywają je miłością. Nel to dziewczyna, którą pokochał Norman. Gaba to związek z grupy aminokwasów, który w układzie nerwowym pełni funkcję hamulca. Omega to lek z rodziny opiatów. Ludzkie biografie to nawóz, z którego korzysta Norman. Norman jest naukowcem. I socjopatą.

Tak najkrócej można streścić film Sailor, pełnometrażowy debiut Normana Leto. Sailor to opowieść snuta przez zgorzkniałego, ekscentrycznego naukowca. Norman – alter ego reżysera – stara się wygłosić wykład, który obejmie całość ludzkiego doświadczenia. Widzowie filmu – jego audytorium – wysłuchują jednak nie tyle wykładu, co pełnej dygresji i retrospekcji spowiedzi człowieka, który w bliźnich dostrzega już tylko zbiór atomów zdeterminowany przez biologię.

Sailor zbudowany jest z rozmaitych środków wyrazu: artysta zderza klasyczną filmową narrację z animacją, cyfrową symulacją czy fragmentami nagrań znalezionymi w Internecie. Jednocześnie Sailor przenika się z pozostałymi pracami Leto, konstruując nadrzędną, całościową narrację rozpisaną na rozmaite media i środki ekspresji.

Film jest elementem dyptyku Sailor, na który składa się jeszcze książka pod tym samym tytułem.

NORMAN LETO [ur. 1980] – artysta sztuk wizualnych, pisarz, reżyser. Uczestnik licznych wystaw indywidualnych i zbiorowych w kraju i za granicą, m.in. w Warszawie, Krakowie, Lille, Hajfie i Nowym Jorku. Na dyptyk Sailor składają się film i książka pod tym samym tytułem.

Dodaj komentarz