• 2010-10-30

Wystawa poświęcona Profesorowi Witoldowi Skuliczowi

5 listopada 2010 roku o godz. 17.00 w Galerii Humberta na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie otwarta zostanie wystawa poświęcona Profesorowi Witoldowi Skuliczowi, wieloletniemu pedagogowi i dziekanowi tego Wydziału. Przypomnienie twórczości i dorobku, nie tylko artystycznego, prezentowane będzie w miejscu gdzie rodziło się głębokie przekonanie Profesora o jedności i wyjątkowości grafiki, które kazało Mu z powszechnie znanym impetem rozwijać znaczącą działalność animatorską i kuratorską o wymiarze międzynarodowym.

Witold Skulicz

Witold Skulicz

Z Wydziałem Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie Profesor Witold Skulicz związany był w sposób szczególny i wyjątkowy od 1968 roku przez ponad ćwierć wieku. Pozyskany został do Katedry Projektowania Graficznego dla dziedziny opakowań, gdzie prowadził dobrze zapamiętaną Pracownię Form Reklamowych. I choć na wydziale pracował relatywnie nie tak długo jak inni profesorowie, to był to związek bardzo wyrazisty i treściwy, bo przez wiele lat kierował Katedrą Grafiki Projektowej a najpierw przez dwie kadencje pełnił funkcję dziekana wpływając na losy wydziału w trudnych politycznie latach osiemdziesiątych. Żyje w wielu wydziałowych anegdotach jako mityczny profesor, konsekwentny i wymagający, ale równocześnie sprawiedliwy. Odszedł na emeryturę w 1996 roku, by bez reszty oddać się idei Międzynarodowego Triennale Grafiki.

W czasie gdy stawiałem pierwsze kroki jako student w pracowniach graficznych Profesor pełnił właśnie funkcją dziekana. Jawi się w mojej najgłębszej pamięci jako postać energiczna, nieco nerwowym, pośpiesznym, długim krokiem przemykająca rozległym korytarzem Humberta z narzucającą się częstotliwością, między przeciwległym Dziekanatem i swoją narożną pracownią, między rozpoczętą ze studentem korektą okładki płytowej a tworzonym na gorąco pismem urzędowym, zawsze z plikiem bezładnie dzierżonych papierów. W biegu te rozwiane papiery dodawały mu jakoby skrzydeł. Ten obrazek chyba dobrze oddaje poziom całej energii życiowej Profesora Witolda Skulicza i Prezesa Witolda Skulicza.

Nie sposób w tak krótkiej formie przedstawić ogrom dokonań Profesora. Miejsce wystawy skłania, żeby przypomnieć, że obecna wystawa prezentowana jest w oprawie, w stelażach sprowadzonych na Wydział Grafiki dzięki Jego staraniom. Przez ponad 20 lat służyły min. do prezentowania efektów konkursu Grafika Roku, który również został powołany przez Profesora w latach osiemdziesiątych dla wspomagania aktywności najmłodszych absolwentów Wydziału a o trafności pomysłu niech świadczy fakt, że nadal jest przez nas kontynuowany w corocznym trybie. Ta troska o młodych grafików, będąca jawnym wyrazem młodości ducha towarzyszyła Mu do końca. Dlatego z taką atencją otaczał stosunkowo najmłodszy swój pomysł w programie triennale – Grand Prix Młodych.

Dzięki uprzejmości żony, Pani Moniki Skulicz oraz dzięki pomocy ze strony Stowarzyszenia Międzynarodowe Triennale Grafiki możemy tą wystawą zaprezentować naszym studentom fragment dorobku artystycznego Prof. Witolda Skulicza, jak również wzbudzić wiele refleksji i sentymentalnych wspomnień.

Dziekan Wydziału Grafiki
dr hab. Krzysztof Tomalski Prof. ASP

Dodaj komentarz