• 2010-10-30

Konkurs dla kuratorów

Galeria Miejska Arsenał w Poznaniu ogłasza konkurs dla kuratorów na scenariusz wystawy towarzyszącej 7. Biennale Fotografii w Poznaniu do realizacji w terminie 23.09.2011 – 31.10.2011.

Regulamin konkursu:

Przedmiot konkursu:

Praca konkursowa obejmuje scenariusz wystawy towarzyszącej 7. Biennale Fotografii, prezentującej dokonania współczesnych artystów, wraz z preliminarzem kosztów oraz dokumentem potwierdzającym zgodę zaproponowanych przez kuratora artystów na udział w wystawie.

Zakres problemowy:

Scenariusz musi być zgodny z tematem 7. Biennale: MARGINESY? Proponując jako temat przyszłorocznego Biennale hasło MARGINESY stawiamy przy nim znak zapytania, by zachęcić uczestników i odbiorców do dyskusji na temat tego, co współcześnie stanowi centrum, a co jest jedynie (albo aż) marginesem życia społecznego i artystycznego oraz co stanowi punkt zainteresowania dzisiejszej fotografii.

Uczestnicy:

Konkurs adresowany jest do historyków, krytyków, teoretyków sztuki, kuratorów wystaw, artystów.

Terminy:

22.10.2010 – ogłoszenie konkursu
28.02.2011 – ostateczny termin nadsyłania prac konkursowych

Dalsze informacje:

  1. Prace konkursowe należy przesyłać na adres: Galeria Miejska „Arsenał”, Stary Rynek 6, 61-772 Poznań lub e-mail: arsenal@arsenal.art.pl z dopiskiem: 7. Biennale Fotografii_konkurs
  2. Kwalifikacji prac dokona powołane przez organizatora jury w terminie do 15 marca 2011.
  3. Uczestnicy zostaną powiadomieni o werdykcie jury.
  4. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie organizatora www.arsenal.art.pl oraz na stronie Biennale Fotografii www.biennalefotografii.pl
  5. Prace niespełniające wymogów regulaminowych nie wezmą udziału w konkursie.
  6. Wyłoniona w konkursie wystawa zaprezentowana zostanie w czasie trwania 7. Biennale Fotografii w terminie od 23.09.2011 – 31.10.2011.
  7. Informacji na temat konkursu i Biennale udziela Zofia Starikiewicz, tel. 0-61 8529502 lub e-mail: arsenal@arsenal.art.pl

Dodaj komentarz