• 2010-10-22

Wideowarsztaty z Krzysztofem Jureckim

29 października 2010 roku w Regionalnym Ośrodku Kultury w Częstochowie odbędą się pokazy filmów z kręgu sztuki videoartu w ramach Wideowarsztatów z Krzysztofem Jureckim.

Wideo jest formą sztuki wywodzącą się z tradycji filmu eksperymentalnego, mającą własną tradycję w postaci twórczości lat 70. i 80. oraz będącą etapem pośrednim do sztuki interaktywnej, do której jak się wydaje należy przyszłość sztuki opartej na technologii.

Granice twórczości określanej mianem wideo są bardzo szerokie, dotyczą także performance, wchodzą w relacje w formuł a dokumentalną, grafiką czy muzyką (wideoklip). Do pokazu, który w maju 2010 pokazany został w Kinie Dvor w Ljubjlanie jako Video Match ’10 i we wrześniu w galerii Arsenał w Poznaniu, wybranych zostało kilku artystów, przede wszystkim absolwentów ASP w Łodzi, Poznaniu, Gdańsku i Krakowie.

Wybór Krzysztofa Jureckiego koncentruje się na aspekcie medialnym, jak też na warstwie ideowej, jaką prezentują pokazani artyści. Poszukuje on twórców, którzy posiadają określoną świadomość w zakresie formy i warstwy filozoficznej. Widzowie będą mogli obejrzeć prace w kilku formułach, w tym: body-artu, o estetyce rodem z Dalekiego Wschodu i w szczególnie modnej obecnie technice found-footage. Pokaz kończy grafika komputerowa, która akcentuje aspekt eksperymentu dźwiękowego.

Program pokazu:

 • Anna Orlikowska
  Istota / Being, , 2005,
  Autoportet /Selfportrait, 2005
  Film o robakach / Film about Worms, 2005
 • Wiktor Polak
  Nie można oddychać zającem / Can’t breathe a Hare,
  Zabawka /Toy, 2007
 • Agnieszka Chojnacka i Wiktor Polak
  Habitat/Środowisko, 2004
 • Agnieszka Chojnacka
  A short history of flying, 2006
 • Arti Grabowski
  Oktoberfest, 2002
  Człowiek@pl / Man@pl, 2002
 • Michał Brzeziński
  Pasja / Passion, 2003
  Pamięć / Memory, 2002
 • Mateusz Pęk
  Life as a problem – machinima, 2009
  Backspece, 2009
 • Marek Rogulski
  Ćwiczenie łącza energetycznego / Lesson of Energetic Junction, 2006
  Łączenie emanacji / Unique of Emanation, 2006
 • Marek Zygmunt
  Medytacje / Meditation, 2002
  Element I, 2001
 • Katarzyna Majak
  Circle D., Cactus, Cows, Factory
 • Leszek Żurek
  Mantra, 2005
  Powitanie / Welcome, 2007
 • Mirosław Rajkowski,
  Radom Fantom, 2006
  Motus, 2006

29 października 2010 roku
Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie
ul. Ogińskiego 13a, Częstochowa

Dodaj komentarz