• 2010-10-09

Przestrzeń życiowa – przygoda niezwykła

W Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia w Gdańsku trwa wystawa Przestrzeń życiowa – przygoda niezwykła. Ekspozycja będzie czynna do 31 października.

Przestrzeń życiowa - przygoda niezwykła

Wystawa jest próbą ponownego postawienia pytania o to, czym jest dla nas przestrzeń życiowa: co dla nas znaczy, zgodnie z jakim systemem wartości ją kształtujemy, jak zmienia się stosunek do niej pod wpływem globalnych zmian na płaszczyźnie polityki, ekonomii, zmian klimatycznych. Jeżeli kwestionujemy idee modernistów, to gdzie możemy poszukiwać innych, które byłyby godną uwagi propozycją dla czasów nam współczesnych?

Do projektu zaproszeni zostali artyści i architekci z różnych krajów, którzy pracują nad tworzeniem alternatywnych koncepcji ludzkiego habitatu lub refleksją nad nim.

Artyści oraz firmy, których projekty są prezentowane na wystawie: Ana Rewakowicz, Folke Koebberling i Martin Kaltwasser, Jones&Partners, Robert Konieczny, Jan-Erik Andersson, Lea i Pekka Kantonen.

Przestrzeń życiowa – przygoda niezwykła
Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia w Gdańsku
17 września – 31 października 2010 roku

Dodaj komentarz