• 2010-10-07

Wystawa Kapie w kropki

14 października 2010 roku w Galerii Milano w Warszawie odbędzie się wernisaż wystawy Marty Kochanek-Zbroi Kapie w kropki.

Marta Kochanek-Zbroja: Psy

Wystawa Kapie w kropki prezentowana w Galerii Milano to cykl kilkunastu najnowszych prac Marty Kochanek-Zbroi. Artystka pokazuje obrazy będące kontynuacją cyklu Kolorowanki, ale także nowe, bardziej malarskie i ekspresyjne. Kilka z nich nawiązuje do pełnych kolorów, humoru i lekkości reklam z lat sześcdziesiątych.

Patrycja Jastrzębska opowiada o artystce:

Głównym motywem w pracach malarki jest człowiek, przeważnie ukazany w towarzystwie innych ludzi, w kontekście danej sytuacji. Nigdy nie jest to postać samotna (w sensie egzystencjalnym), wyizolowana ze świata. Wręcz odwrotnie, bohaterowie prac artystki są bardzo silnie zakorzenieni w rzeczywistości i zawsze ukazani są w trakcie wykonywania jakieś czynności – rozmawiają z innymi ludźmi, wypoczywają, grają w brydża czy pozują do zdjęcia. Artystka nigdy nie idealizuje swoich postaci, nie upiększa. Pokazuje je takimi jakimi są w rzeczywistości. Prace malarki powstają w oparciu o katalogi, stare albumy, zdjęcia (także rodzinne), z których wybrane ujęcia, po odpowiednim skadrowaniu, przenosi na płótno.

Malarkę interesują szczególnie sytuacje, które oddają nastrój beztroski, czasem przyjemnego lenistwa. Jej obrazy nie wprowadzają nas w świat, który mógłby dać odczucie niepokoju, przeciwnie jest to rzeczywistość dobrze nam znana, z którą obcujemy na co dzień i przez to poniekąd oswojona. Jednym słowem świat w jej obrazach to lepsza rzeczywistość, w którym dominuje niczym nie zmącony beztroski nastrój niedzielnego popołudnia. Artystka odnajduje go przede wszystkim cofając się kilkadziesiąt lat wstecz, przede wszystkim do lat 50. i 60. Przyznaje, że fascynują ją te czasy ze względu na skojarzenie z brakiem pośpiechu, niczym nie zmąconą radością i spokojem. Poza tym lubi po prostu dizajn tych lat, ubiory, stroje – jest w nich coś nieznanego, co przyciąga artystkę swoją odmiennością. Nie interesują ją problemy tamtego czasu, malarka widzi ten świat jako antytezę współczesnej rzeczywistości pełnego zabiegania, gdzie więzy międzyludzkie uległy osłabieniu. Dlatego tworzenie jest dla niej także formą relaksu, a wykreowany świat malarski pozwala jej odciąć się od tego, co ją drażni na co dzień.

Marta Kochanek-Zbroja urodziła się w 1979 roku w Warszawie. Uzyskała dyplom na Wydziale Malarstwa ASP w Warszawie w pracowni prof. Leona Tarasewicza. Brała udział w wystawach indywidualnych i zbiorowych w Warszawie, Łodzi, Poznaniu i Podkowie Leśnej.

14 października 2010 roku
Galeria Milano w Warszawie
Rondo Waszyngtona 2a, Warszawa

Dodaj komentarz