• 2010-10-04

Salon Jesienny

W sobotę 9 paździrnika 2010 roku o godzinie 17.00 w Galerii BWA Miejskiego Ośrodka Sztuki w Gorzowie Wielkopolskim odbędzie się wernisaż wystawy Salon Jesienny 2010.

Plakat wystawy

Bedzie to przegląd twórczości artystów województwa lubuskiego, zorganizowany na 30-lecie istnienia Galerii BWA.

Wernisaż wystawy Salon Jesienny 2010
9 października 2010 roku, godz. 17.00
Galerii BWA Miejski Ośrodek Sztuki w Gorzowie Wielkopolskim

Dodaj komentarz