• 2010-10-01

Pierwsze czytanie w reżyserii Mai Kleczewskiej

4 października 2010 roku Scena przy Olesińskiej rozpoczyna poniedziałkowe spotkania czytaniem pierwszej części Orestei w reżyserii Mai Kleczewskiej. W sezonie 2010/2011 Laboratorium Dramatu konktynuuje wykłady Psychologia Fatum i czytania w cyklach: Toksyczna Rodzina Antyczna, Ogród Księgi i Wokół Ognia. Od nowgo roku ruszy również cykl poświęcony bajce widzianej oczami psychoanalityka. Po każdym spotkaniu odbywa się dyskusja z udziałem publiczności.

4 października 2010, godzina 19.00 – Oresteja Ajschylosa

Oresteja Ajschylosa (wystawiona w 458 p.n.e.) to jedyna pełna zachowana trylogia tragiczna z czasów antycznych. Jej pierwsza część, Agamemnon, dotyczy dowódcy wojsk greckich, Agamemnona, króla Argos, który po wielu latach oblężenia Troi wraca do domu. Podczas nieobecności króla w Argos pojawił się tam jego kuzyn, Aigistos, z którym łączyła go rodzinna tragedia niedokończonej zemsty. Podobnie żona króla, Klitajmestra, nie zapomniała nigdy, że Agamemnon poświecił dla wiatru w żagle ich córkę Ifigenię.

W obsadzie m.in. Stanisław Brudny, Wojciech Solarz, Roma Gąsiorowska, Janusz R. Nowicki.

Cykle czytań i wykładów

Toksyczna rodzina antyczna

Cykl przedstawia dwa podstawowe mity tragedii greckiej – tebański i trojański – w kontekście związków rodzinnych. Pojęcie toksyczności dla określenia wyniszczających emocjonalnie i fizycznie związków, zarówno rodzinnych jak i nierodzinnych, wprowadziła dwudziestowieczna psychologia. Przy zastosowaniu tego pojęcia do odczytania sytuacji bohatera tragedii antycznej otwiera się nowa perspektywa czytania tych dramatów, w których to nie klątwa rządzi człowiekiem, lecz człowiek klątwą. Moderatorem cyklu jest teatrolog dr Jagoda Hernik Spalińska, a stałymi ekspertami są filolog dr Zbigniew Kadłubek i psycholog dr Cezary Żechowski.

Ogród Księgi

Tematem Ogrodu Księgi jest Księga Ksiąg. W ramach tego cyklu wybitni polscy aktorzy czytają fragmenty Starego Testamentu w różnych przekładach, należących do różnych wyznań. Czytaniom towarzyszą dyskusje z udziałem zaproszonych ekspertów, znawców Biblii, religioznawców, teologów, filozofów, pisarzy oraz publiczności. Kuratorem cyklu jest Paweł Śpiewak (socjolog i historyk idei, profesor Uniwersytetu Warszawskiego), Stałym ekspertem jest psycholog dr Zenon Waldemar Dudek.

Wokół Ognia

W cyklu Wokół Ognia są czytane najstarsze sceniczne utwory hinduskie. Cykl prowadzi profesor Maria Krzysztof Byrski, wybitny polski hinduista i były ambasador Polski w Indiach. Stałym ekspertem cyklu jest dr nauk humanistycznych Tomasz Olchanowski.

Psychologia fatum

Cykl wykładów Psychologia fatum stanowi próbę pokazania związków między psychiką a kulturą. Na kolejnych spotkaniach przedstawiciele różnych dziedzin pytają, dlaczego człowiek jest równocześnie zdolny do naśladowania Stwórcy i utożsamiania się z demonami. Program cyklu wykładów opracował dr Zenon Waldemar Dudek, redaktor naczelny pisma ALBO albo poświęconego psychologii głębi i psychologii kultury.

Na wszystkie czytania i wykłady wstęp wolny

Laboratorium Dramatu
Ul. Olesińska 21 (Stary Mokotów)

Warszawa

Dodaj komentarz