• 2010-09-30

Pytania Gombrowiczowskie

3 października 2010 roku o godzinie 17.30 w Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli odbędzie się dyskusja z cyklu Pytania Gombrowiczowskie, zatytułowana Masa i misja, czyli o kulturze w ciężkich czasach.

W dyskusji wezmą udział:

Jerzy Sosnowski – pisarz, historyk i krytyk literatury, dziennikarz radiowej Trójki, publicysta, felietonista miesięcznika Więź

dr Krzysztof Kopczyński – historyk literatury z Zakładu Retoryki i Mediów Instytutu Polonistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego, zajmujący się m.in. kulturą romantyzmu oraz mediami; producent filmowy specjalizujący się w filmach dokumentalnych o tematyce kulturalnej i społecznej.

Dyskusję poprowadzi Tomasz Tyczyński z Muzeum Witolda Gombrowicza.

W jaki sposób kultura masowa tragicznie przegrane Powstanie Warszawskie przemieniła w radosną opowieść o umieraniu za Ojczyznę? Dlaczego dziś do rozmowy o takich wydarzeniach jak katastrofa smoleńska w komunikacji społecznej używa się języka dziewiętnastowiecznego mesjanizmu? Czy jesteśmy świadkami tabloidyzacji tradycji narodowej przez kulturę masową?

Czy ma rację Umberto Eco, gdy mówi o operatorach kultury masowej, którzy nie tyle dostarczają taką kulturę, na jaką jest zapotrzebowanie, ile raczej wpierw wmawiają masowemu odbiorcy, że takiej właśnie kultury potrzebuje? Czy wobec takiej odgórnie tworzonej kultury masowej kultura oddolna, offowa ma jakieś szanse? Czy istnieje jeszcze coś takiego, jak kultura wysoka, autorytet kulturalny czy misja kultury?

Czy przeciętny odbiorca kultury i komunikacji masowej stanie się nowym typem antropologicznym, homo videns, otumanionym przez obraz i terroryzowanym emocjami? Czy – jak uważał Giovanni Sartori – skutki tej zmiany dotykają całej naszej cywilizacji: od kultury po politykę?

To tylko część pytań, które padną 3 października, w Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli.

Tomasz Tyczyński, kierownik Muzeum Witolda Gombrowicza

Pytania Gombrowiczowskie – Masa i misja, czyli o kulturze w ciężkich czasach
3 października 2010 roku, godzina 17.30
Muzeum Witolda Gobrowicza we Wsoli

Dodaj komentarz