• 2010-09-30

Crash 2.0 w Galerii NT

Do 18 października 2010 roku w Galerii NT Galerii w Łodzi można oglądać wystawę  CRASH 2.0 Roberta B. Liska. Wystawa Roberta B. Liska analizuje kontekst pojęcia jakim jest bezpieczeństwo na przykładzie wypadku smoleńskiego. Rozważane są tu procesy społeczne które poprzez wzrost poczucia zagrożenia publicznego przyczyniają się do legitymizacji przemocy, utraty wolności i swobód obywatelskich, umocnienia władzy i jej wiarygodności.

Wystawa CRASH 2.0

Artysta na wstępie stawia pytania o naturę bezpieczeństwa: Co jest podstawą bezpieczeństwa? Co zapewnia bezpieczeństwo? Pyta o stan jego nieobecności. Czy permanentnie podtrzymywana niepewność i stałe podsycanie strachu umożliwia utrzymanie służb i struktur, które odpowiedzialne są za bezpieczeństwo. Teorie spiskowe jako współczesne herezje, odstępstwa od doktryny wiary podtrzymywanej przez media stanowią obecnie bardzo silny impuls dla artystów na całym świecie. Historia nowoczesnych społeczeństw zna wiele form działania takich jak porwania samolotów i osób, tajemnicze zniknięcia, katastrofy lotnicze, zamachy bombowe i inne, które mają wpływ na zmianę sytuacji politycznej i rozłożenie relacji władzy konkretnego państwa lub grupy państw.

Projekt zajmuje się problemem bezpieczeństwa i bada katastrofę, w szczególności katastrofę lotniczą pod Smoleńskiem jako czynnik kulturotwórczy, czynnik powodujący kryzys polityczny i zmiany w istniejącym układzie. Robert Lisek korzysta z metod sztuki współczesnej i teorii obliczalności, stawia pytania dotyczące władzy politycznej i dyskusji, która koncentruje się na kluczowych punktach zbiorowego doświadczenia związanego z katastrofą. Artysta tak w skrócie opisuje działanie instalacji: Projekt rozpoczyna analiza dużych zbiorów danych, sprawdza jak katastrofa/konflikt jest ukazywany w sieci i mediach. Następnie wnioskowane są nowe informacje i określone prawdopodobieństwo wydarzeń przyszłych.

Robert Lisek wpisuje się więc w długą linię historii awangardy rozpoczynającą się staraniami o odcięcie dzieła sztuki od subiektywnego podmiotu, jego wizji artystycznej, natchnienia i potrzeby ekspresji. Zarysowanie tej linii w tekście jest powtórzeniem historii rozwoju awangard. Sam artysta ów kontekst definiuje w następujący sposób: W sztuce istnieje tradycja łącząca krytyczne i analityczne podejście z prowadzeniem działań, które można postrzegać jako polityczne praxis.

Wystawa CRASH 2.0

Robert B. Lisek jest artystą i matematykiem, koncentrującym się na systemach i procesach (obliczeniowych, biologicznych, społecznych). Przechodząc przez sztukę konceptualną, hacktywizm, sztukę oprogramowania i radykalne interwencje społeczne, jego działalność nie poddaje się kategoryzacji. Jest pionierem sztuki wykorzystującej metody sztucznej inteligencji i bioinżynierię. W swoich dziełach stosuje zaburzenia i zawieszenia języków i systemów, w tym błędy kodów i poleceń oraz robaki i wirusy sieciowe. W projekcie Spectrum, który jest scenariuszem biotterrorystycznego ataku Warszawy, użył technik biologii molekularnej, badając najbardziej fundamentalny proces w naturze, jakim jest samo replikacja, czyli namnażanie się i rozprzestrzenianie struktur. W szczególności skupił się na [samo replikacji DNA] i zbudował nowy szczep bakterii, który szybko rozprzestrzenia się w wodzie.

Lisek drąży również problemy zabezpieczeń, prywatności i tożsamości w społeczeństwie sieciowym; zbudował NEST Citizens Intelligence Agency zaawansowane oprogramowanie i portal do szukania ukrytych powiązań między osobami, grupami, zdarzeniami, obiektami i miejscami. Założyciel Fundamental Research Lab, inicjator i lider grupy Laboratorium oraz Sympozjum Sztuki ACCESS. Autor ponad stu wystaw, akcji, warsztatów. Jego projekty obejmują między innymi: NEST ARCO Art Fair, Madryt; GENGINE Galeria Narodowa Zachęta, Warszawa; FLOATLower Manhattan Culture Council, Nowy Jork; WWAI Siggraph, Los Angeles;GESPENST Galeria Leto, Warszawa; Falsecodes Red Gate Gallery, Pekin; State of Emergency Embassy – Galeria Entropia, Wrocław; FLEXTEXT Byzantine Museum, Ateny; FXT – ACA Media Festival, Tokyo; STACK – ISEA 02, Nagoya; SSSPEAR –17th Meridian, WRO Centrum Sztuki Mediów, Wrocław.

Wystawa CRASH 2.0 Roberta B.Liska w Galerii Nowych Technologii Imaginarium w Łodzi.

Dodaj komentarz