• 2010-09-25

International Congress on Musical Signification

W dniach od 27 września do 2 października 2010 roku w Krakowie odbędzie się jedenasta odsłona International Congress on Musical Signification.

Akademia Muzyczna w Krakowie - International Congress on Musical Signification

Tematem XI Kongresu będzie Muzyka: funkcja i wartość. W obecnej sytuacji kultury światowej zdominowanej przez kultury i subkultury masowe i popularne, przez środki medialne i trendy postmodernistyczne, podniesienie i rozpatrzenie zagadnienia funkcji i wartości dzieła muzycznego staje się szczególnie aktualne.

Proponowany temat ogólny Kongresu jest na tyle pojemny, że pozwala na realizację szerokiego spektrum tematycznego, na spojrzenie na całość problematyki z wielu punktów widzenia. Szczególnie ważne jest rozwinięcie następujących aspektów:

 • Muzyka w perspektywie aksjologicznej,
 • Kultura i popkultura,
 • Dzieło muzyczne jako nośnik wartości, znaczeń i sensów,
 • Charakter, genre i gatunek dzieła wobec jego funkcji w życiu muzycznym i w kulturze,
 • Pojęcie granicy w sztuce: norma i transgresja,
 • Semiotyka arcydzieła i kiczu,
 • Awangarda a aktualność aspektu funkcji, znaczenia, sensu i wartości dzieła,
 • Sposób istnienia, repertuar i hierarchia wartości,
 • Aktualność prawdy i piękna w sztuce dzisiejszej,
 • Wartości i funkcje sakralne resp. profaniczne,
 • Syndromy jakości dzieła i ich estetyczna doniosłość,
 • Aksjologiczny aspekt systemów tonalnych,
 • Wartości dzieła w męskiej wzgl. żeńskiej perspektywie,
 • Nowość contra wartość dzieła,
 • Relacje intertekstualne i intersemiotyczne, ich aspekt aksjologiczny.

Rok 2010 obchodzony jest na całym świecie jako Rok Chopina – ze względu na 200-lecie jego urodzin. Z tego powodu Kongres będzie nawiązywał do jego twórczości, szczególnie w aspekcie jej funkcji i wartości w historii i w kulturze.

Obradom Kongresu towarzyszyć będą między innymi koncerty Sinfonietta Cracovia, wystawa rękopisów kompozytorów polskich (Szymanowski, Paderewski, Lutosławski, Penderecki, Górecki, Bujarski, Stachowski, Moszumańska-Nazar) oraz wystawa malarstwa Inspiracje muzyczne w Muzeum Narodowym w Krakowie.

27 września – 2 października 2010 roku
Akademia Muzyczna w Krakowie
ul. Św. Tomasza 43, Kraków

Dodaj komentarz