Konferencja naukowa: Sztuka i Polityka – Kino, Film

W dniach od 20 do 21 października 2010 roku w Toruniu odbędzie się ogólnopolska konferencja naukowa Sztuka i Polityka – Kino, Film. Organizatorem jest Katedra Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UMK w Toruniu.

Logo konferencji "Sztuka i Polityka - Kino, Film"

Logo konferencji "Sztuka i Polityka - Kino, Film"

Konferencja Sztuka i polityka – Kino, Film jest drugą z cyklu konferencji na temat związków pomiędzy sztuką i polityką. Założyć można, że związki te są tak stare, jak stare jest uprawianie polityki przez człowieka – sztuka wzmacnia przekaz polityczny i czyni go bardziej zrozumiałym i atrakcyjnym dla odbiorcy.

Sztuka filmowa stała się w XX i XXI wieku nieodłącznym elementem politycznego rytuału i bywa często związana jest z ideologią – niesie bowiem wartości polityczne, integruje oraz mobilizuje do działania kolektywnego w ramach wyznawanego przez grupy określonego światopoglądu. Rozpatrzenie między innymi wymienionych tu kwestii stanowić będzie pole dyskusji na temat relacji filmu i kina ze światem polityki.

W ramach konferencji zaplanowane są dyskusje panelowe, przedstawienie multimedialne autorstwa Marka Jezińskiego oraz debata pt. Koniec polityki w filmie?, w której udział weźmie Krzysztof Zanussi.

Konferencja odbędzie się w Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu w Toruniu. Konferencja powstaje przy współudziale Kina Centrum w Toruniu, Miejskiej Instytucji Kultury Toruń 2016 oraz Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.

Sztuka i Polityka – Kino, Film
20 – 21 października 2010
Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu w Toruniu

Dodaj komentarz