• 2010-08-25

Wystawa Kilkanaście Koanów na(Nie)Istnienie

27 sierpnia 2010 roku o godzinie 18.00 w Centrum Sztuki Współczesnej w Katowicach odbędzie się wernisaż wystawy pod tytułem Kilkanaście Koanów na (Nie)Istnienie. Projekt wystawienniczy składa się ze ściennej instalacji złożonej z 15 lightboxów oraz neonu.

Praca Grażyny Tereszkiewicz i Romana Lewandowskiego

Leitmotivem jest słynny japoński koan: Pokaż swoją twarz przed urodzeniem. Zadaniem każdego z artystów zaproszonych do wzięcia udziału w projekcie była próba zinterpretowania wspomnianego koanu, czego efektem i wizualną materializacją są fotografie, które zostaną zaprezentowane w formie lighboxów. Podświetlane fotografie będą tworzyć rodzaj ściennej instalacji, której ma także towarzyszyć tekst koanu pokazany w formie neonu oraz filmy wideo.

Projekt wystawy nie stanowi refleksji nad myślą Wschodu, lecz przede wszystkim odwołuje się do problematyki kryzysu podmiotowości i tożsamości reprezentowanych w kulturze Zachodu przez wizerunek persony. Interpretacja koanu ma więc stanowić próbę odnalezienia naszego obrazu albo też jego absolutnej substancji poza tym, co doczesne i przejściowe, poza narodzinami i poza śmiercią.

Równocześnie celem jest próba zredefiniowania współczesnego dzieła sztuki jako struktury o podobnie rozmytych i procesualnych konturach jak figura tożsamości oraz podmiotu. Stąd też płynie porównanie współczesnego dzieła do koanu – konstrukcji, która choć korzysta z zastanych pojęć i gramatyk, w istocie odwołuje się do tego, co werbalne i językowo jest niemal niekomunikowalne. Problem zachwiania pojęcia podmiotu i tożsamości jest dzisiaj uważany za fundamentalny dla zachodniej humanistyki. Opisany przez literaturę piękną oraz zobrazowany przez sztuki wizualne i perfomatywne w kategoriach umowności, śmierci czy iluzoryczności Autora – impas podmiotowości jest ciągle obwieszczany deklarowany bądź kontestowany. Ilustracja tego procesu stają się rozliczne dzieła literackie i wizualne przedstawienia.

Artyści:
Mirosław Bałka, Sławomir Brzoska, Marta Deskur, Wojciech Gilewicz, Izabella Gustowska, Piotr Kurka, Konrad Kuzyszyn, Dominik Lejman, Wojciech Łazarczyk, Agata Michowska, Hanna Nowicka, Grażyna Tereszkiewicz & Roman Lewandowski, Edyta Wolska, Maria Wrońska

Kuratorzy: Grażyna Lewandowska & Roman Lewandowski

Dodaj komentarz