• 2010-08-25

Ludzie gościńca: Papkin i inni

W niedzilę 29 sierpnia 2010 roku o godzinie 17.00 w Ogrodach Willi Decjusza wystawiony zostanie spektakl plenerowy Ludzie gościńca: Papkin i inni. Spektakl powstał w wyniku polsko-ukraińskich warsztatów teatralnych, w których wzięła udział młodzież ze Studia oraz aktorzy Teatru Mumerus wraz ze studentami Lwowskiej Narodowej Akademii Rolniczej. Przedmiotem warsztatów była twórczość Aleksandra Fredry i jej międzynarodowa recepcja.

Ulotka spektaklu "Ludzie gościńca: Papkin i inni"

Projekt Ludzie Gościńca: Papkin i inni jest przedsięwzięciem o charakterze edukacyjnym i promocyjnym jednocześnie. Jego założeniem jest zarówno poszerzenie współpracy kulturalnej pomiędzy Polską i Ukrainą, w szczególności pomiędzy regionami Małopolski i Obwodu Lwowskiego, jak i podjęcie próby twórczego wyzyskania elementów wspólnego dziedzictwa kulturowego w nowych interpretacjach i formach artystycznych. W odniesieniu do tych założeń, przedsięwzięcie realizowane będzie nie tylko z udziałem polsko-ukraińskiego z zespołu uczestników, ale także w obu krajach i z myślą o polskiej i ukraińskiej widowni.

Po premierze krakowskiej spektakl będzie prezentowany na Ukrainie – w Pałacu Fredrów w Beńkowej Wiszni (10 wrzesień, godz. 17.00) oraz na Dziedzińcu Muzeum Historycznego we Lwowie (12 września, godz. 16.00). Patronat nad projektem objął Konsul Rzeczypospolitej Polskiej we Lwowie.

29 sierpnia 2010r., godz. 17.00
Ogrody Willi Decjusza w Krakowie

Dodaj komentarz