• 2010-08-12

Album dla Gdańska

Muzeum Narodowe w Gdańsku zaprasza do udziału w III edycji Międzynarodowego Konkursu Fotograficznego Album dla Gdańska 2010. Prace można wysyłać do 12 września 2010 (decyduje data stempla pocztowego).

Plakat konkursu "Album dla Gdańska 2010"

Plakat konkursu "Album dla Gdańska 2010"

W poprzednich dwóch edycjach projekt spotkał się z ogromnym zainteresowaniem. Nadesłano setki zdjęć z Polski i zagranicy, a najlepsze z nich zostały wyeksponowane na pokonkursowych wystawach w Gdańskiej Galerii Fotografii.

III Międzynarodowy Konkurs Album dla Gdańska 2010 jest okazją do zaprezentowania oryginalnych fotografii z wizerunkami gdańszczan w ich codziennych zajęciach, ludzi znanych ze świata kultury, biznesu oraz polityki, a także ujawnienia wizerunków przypadkowych interesujących postaci przechodniów, interesantów dnia powszedniego, grup zawodowych czy turystów z rozmaitych powodów pojawiających się w centrum lub na peryferiach Gdańska. Szukamy śmiałego spojrzenia na autentycznego człowieka, szczególnej wrażliwości w obserwacji codziennego życia miasta w dawnej i współczesnej fotografii.

Album dla Gdańska 2010 jest projektem międzynarodowym, adresowanym do wszystkich fotografów, zarówno z Polski jak i z zagranicy, których fascynuje i intryguje Gdańsk. Organizatorzy zapraszają wszystkich miłośników fotografii – amatorów i profesjonalistów, aby w dalekich od stereotypów kadrach zarejestrowali indywidualne oraz zbiorowe portrety mieszkańców Gdańska i gości. Cenione będą prace o wyrazistym charakterze oraz autorzy, którzy niezależnie od czasu tworzenia, odnajdują możliwości kreacyjne istniejące w medium fotografii. Dopuszcza się fotoreportaż, fotografię aranżacyjną, fotomontaż.

Prace laureatów konkursu zostaną zaprezentowane na wystawie w Gdańskiej Galerii Fotografii w terminie 10.12.2010 r. – 30.01.2011 r. Ekspozycji będzie towarzyszył katalog z najlepszymi zdjęciami konkursowymi. Album stanie się publikacją prezentującą bogactwo i złożoność relacji między ludźmi w otaczającej ich tkance miejskiej Gdańska. Wspólna egzystencja pracujących i odpoczywających przedstawicieli różnych profesji, tych, którzy zamieszkują miasto w związku z organizacją międzynarodowych przedsięwzięć, jak chociażby Mistrzostwa Europy EURO 2012 czy staranie o uzyskanie tytułu Europejskiej Stolicy Kultury 2016, to płaszczyzna dynamicznych przeobrażeń i ulotnych chwil, które warto zatrzymać na fotografiach.

Przewidywane są konkursy dla publiczności wystawy pokonkursowej.

Dodaj komentarz