• 2010-08-03

Festiwalowe spektakle Teatru Chorea

W dniach od 13 do 21 sierpnia 2010 roku podczas festiwalu Retro/Per/Spektywy w Łodzi widzowie będą mogli zobaczyć przegląd najważniejszych przedstawień Teatru Chorea.

Teatr Chorea

Teatr Chorea

Chorea to nie nazwa własna, lecz określenie starożytnej idei trójjedni słowa, tańca i muzyki, otwierającej nowe przestrzenie dla współczesnego teatru. Idei wyznaczającej nowe wyzwania zarówno dla aktora – opowiadacza historii, tancerza, śpiewaka, jak i stawiającej nowe zadania dla reżysera, który – jak w antyku – powinien być dramaturgiem, choreografem i kompozytorem.

Pięć lat istnienia Teatru Chorea to doskonały moment na zrobienie pierwszej Retro/Per/Spektywy jego intensywnej działalności artystycznej, badawczej i edukacyjnej.

Pierwsza edycja festiwalu będzie objęta ramami teatralnych tryptyków: Sofokles (Antygona, reż. Dorota Porowska), Eurypides (Śpiewy Eurypidesa, reż. Tomasz Rodowicz) Arystofanes (Po ptakach, reż. Jim Ennis, Jessica Cohen, Tomasz Rodowicz) oraz Wyspiański (Odpoczywanie, reż. Paweł Passini) – Herbert (Gry [w] Pana Cogito, reż. Tomasz Rodowicz) – Grotowski (GROTOWSKI – próba odwrotu, reż .Tomasz Rodowicz, pierwsza premierafestiwalowa).

Teatr Chorea

Działalność Stowarzyszenia Teatralnego Chorea jest kontynuacją pracy rozpoczętej w 2001 roku przy Ośrodku Praktyk Teatralnych Gardzienice przez Orkiestrę Antyczną prowadzoną przez Tomasza Rodowicza i Macieja Rychłego oraz zespół Tańców Labiryntu, kierowany przez Dorotę Porowską i Elżbietę Rojek.

W skład zespołu wchodzą młodzi artyści, muzycy, tancerze, plastycy, absolwenci studiów kulturoznawczych oraz teatrologicznych, uczniowie Akademii Praktyk Teatralnych prowadzonej przy OPT Gardzienice, a także wybrani uczestnicy warsztatów i projektów organizowanych przez Orkiestrę Antyczną i Tańce Labiryntu.

Spektakle

Antygona, reż. Dorota Porowska

Luźno interpretowany antyczny dramat staje się podstawą dla dialogu współczesności ze starożytnością, więcej – przez wykorzystanie wielu technik cielesnych, m.in. klasycznego tańca hinduskiego, staje się dialogiem międzykulturowym. Spektakl jest więc laboratorium antyku w naszym codziennym środowisku, poszukiwaniem głęboko ukrytych we współczesnym człowieku śladów starożytnego rytuału, zobrazowanym przez widowiskowy taniec i śpiew.

Grotowski. Próba odwrotu, reż. Tomasz Rodowicz

Jerzy Grotowski, największy rewolucjonista teatru XX w. jest inspiracją dla większości współczesnych artystów, jednak nikt nie podjął jeszcze próby otwartej refleksji nad jego spuścizną. Dokonana zostaje ona w najnowszym spektaklu Chorei. Na podstawie niepublikowanych dotąd tekstów Grotowskiego i jego osobistych spotkań z reżyserem spektaklu Tomaszem Rodowiczem, grupa młodych performerów zmierzy się z legendą teatralnego szamana.

Gry (w) Pana Cogito, reż. Tomasz Rodowicz

Gry (w) Pana Cogito to rozpisanie myśli poety na przestrzeń sceny. Poetyckie konstrukcje, fragmenty tekstów Zbigniewa Herberta, zostają rozłożone na części i poskładane w nowe związki. Prowadzi to do odsłonięcia ich elementarnych, żywych znaczeń i wydobycie autentycznej siły słów. Trzy źródłowe środki teatralne – słowo, muzyka i ruch – połączone razem budują rządzącą się własnymi prawami rzeczywistość sceniczną. Nie ilustrują się nawzajem, lecz dopiero z ich równoprawnego połączenia rodzi się pełny napięć, wielopoziomowy świat. Zmierzenie się z ideami Pana Cogito dokonywane jest w szesnastu rozgrywkach. Gra z myślami poety stanowi próbę odpowiedzi na pytanie o to, co Herbert ma nam do powiedzenia w dzisiejszej rzeczywistości? Do kogo mówi? Kto go dziś słucha?

"Po Ptakach", fot, Dariusz Kulesza
“Po Ptakach”, fot, Dariusz Kulesza

Odpoczywanie, reż. Paweł Passini

Sztuka Pawła Passiniego pt. Odpoczywanie opiera się na autorskim scenariuszu, którego podłożem są nieinscenizowane do tej pory fragmenty twórczości Wyspiańskiego: listy, artykuły, zapiski itd. Historia dzieci, żony artysty i jego samego – jako człowieka z krwi i kości – jest tematem wielokrotnych reinterpretacji. Deformowana, formatowana, wreszcie traci pierwotny kontekst i powraca w postaci oderwanych fragmentów majaczących w zbiorowej wyobraźni. Z tych elementów zrekonstruujemy obraz Wyspiańskiego w momencie fizycznej śmierci i zarazem narodzin w teatrze pamiątek.

Po Ptakach, reż. Jessica Cohen, Jim Ennis, Tomasz Rodowicz

Chorea i Earthfall, opierając się na wątkach zaczerpniętych z komedii Arystofanesa Ptaki, konfrontują antyczną grecką pieśń chóralną ze współczesną muzyką, choreografią i lękami dzisiejszego świata. Zadają w ten sposób pytanie o to, co zostało nam dzisiaj po tym dramacie.

RETRO/PER/SPEKTYWY: CHOREA. Festiwal Teatralny. Łódź 2010
13 – 21 sierpnia 2010

Dodaj komentarz