• 2010-07-31

Warsztaty na podwórkach

2 sierpnia 2010 roku o godz. 12.00 w Łokietka 5 – Infopunkcie Nadodrze we Wrocławiu rozpocznie się cykl podwórkowych warsztatów badawczo-edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z osiedla Nadodrze. Warsztaty są częścią projektu eMSA-Podwórza realizowanego przez Inicjatywę Edukacyjną eMSA w ramach edukacji antropologiczno-architektonicznej.

Makiety na trawie, fot. Anna Rumińska

Makiety na trawie, fot. Anna Rumińska

Celem zajęć z dziećmi jest diagnoza ich wiedzy, oczekiwań i potrzeb w stosunku do przestrzeni najbliższego otoczenia, ale również rozpoznanie i nauczenie ich relacji kulturowych i społecznych, które mają miejsce w ich najbliższym środowisku.

W trakcie zajęć inauguracyjnych dzieci zobaczą też projekcję architektoniczną eMSA – poznają na niej siedliska i domy Inuitów, Berberów, Beduinów, Indian Pueblo, Kapadoków i innych grup etnicznych, a także przykłady najnowocześniejszej architektury światowej użytkowanej przez ludzi różnych narodowości.

eMSA przygotowuje i prowadzi zajęcia warsztatowe metodą makieciarską, uzupełnioną badaniami antropologicznymi i przestrzenno-psychologicznymi. Przewidywanym rezultatem warsztatów będą makiety – dziecięce projekty podwórek, ich modernizacji, zmian, uzupełnień lub korekt. Po warsztatach dzieci zabiorą makiety do domów. Pokażą na nich to, co wiedzą o kulturze, przestrzeni i relacjach społecznych własnego podwórka, a jednocześnie tylko to, co będą chciały ujawnić.

Po zakończeniu cyklu warsztatów do akcji wkroczą wolontariusze Fundacji Dom Pokoju, którzy wraz z eMSA rozpoczną działania zmierzające do wprowadzenia w życie przynajmniej części projektów dzieci.

Harmonogram

2 sierpnia, godz. 12.00 – warsztaty wnętrzowe i projekcja
Łokietka 5 – Infopunkt Nadodrze
6 sierpnia – podwórko między ulicami Henryka Probusa, Jedności Narodowej a placem Św. Macieja.
9 sierpnia – podwórko na tyłach Łokietka 5, otwarte na ulicę Bolesława Drobnera
13 sierpnia i 16 sierpnia - kolejne dwa podwórka

Kulturka podwórka
2 – 16 sierpnia 2010
Infopunkt Nadodrze, Wrocław, ul. Łokietka 5

Dodaj komentarz