• 2010-07-30

Zmarł Andrzej Falkiewicz

22 lipca 2010 w Puszczykowie pod Poznaniem zmarł Andrzej Falkiewicz, eseista, filozof, krytyk i prozaik, autor m.in. tomów Polski kosmos - pierwszej książki o Witoldzie Gombrowiczu oraz takim ściegiem.

Andrzej Falkiewicz

Andrzej Falkiewicz

Andrzej Falkiewicz urodził się 5 grudnia 1929 roku w Poznaniu. Pracował jako kierownik literacki m.in. w Teatrze Współczesnym we Wrocławiu, Teatrze im. W. Bogusławskiego w Kaliszu, Teatrze Studio w Łodzi i Teatrze Polskim we Wrocławiu.

Animował zajęcia teatralne dla amatorów. Był redaktorem wrocławskiego miesięcznika Odra. W twórczości krytycznej nie ograniczał się do utartych formuł, czerpał z filozofii, mistyki, etyki, eseistyki, literaturoznawstwa i nauki o przyrodzie.

Świat ludzki powinien być otwarty – ale zarazem powinien być zamknięty. Każdy powinien być wolny – ale wolność jego należy ograniczyć. Sztuka ma prawo do nieładu – ale ten nieład musi wyrażać sens. Myśl ludzka musi mieć perspektywę ciągłego rozwoju – ale powinien istnieć Bóg, bo tylko wtedy byłoby nie żal z tej perspektywy korzystać. Ta sama niezbywalna sprzeczność na każdym poziomie. I dlatego: czy warto? Czy warto bulwersować jednych, żeby nie móc się zgodzić z drugimi?.

Autor takiego ściegu swoim pisaniem nawiązywał dialog z czytelnikiem, wchodził z nim w zażyłość, która przenoszona na fascynujące doświadczenie lekturowe i filozoficzne, tworzyła nową jakość w myśleniu o literaturze.

W ubiegłym roku ukazała się książka Szare światło. Rozmowy z Krystyną Miłobędzką i Andrzejem Falkiewiczem pod redakcją Jarosława Borowca, będąca komentarzem-rzeką i refleksją nad twórczoścą, sztuką oraz życiem autorów.

Andrzej Falkiewicz był mężem Krystyny Miłobędzkiej. Zmarł w wieku 81 lat. Pogrzeb odbędzie się 31 lipca w sobotę o godzinie 11.00 w Parafii Matki Boskiej Wniebowziętej w Puszczykowie.

Dodaj komentarz