• 2010-07-30

Karawana 2010

Do 22 sierpnia 2010 roku w województwie mazowieckim odbywa się wędrujący festiwal sztuki i animacji Karawana 2010. Karawana planuje odwiedzić 12 miejscowości województwa mazowieckiego, w których realizowany będzie program artystyczny.

Plakat festiwalu "Karawana 2010"

Plakat festiwalu "Karawana 2010"

Dzień Karawany to dwa spektakle teatrów profesjonalnych – jeden dla dzieci, drugi dla widzów dorosłych, kilkugodzinne animacje – plastyczne, parateatralne i cyrkowe. Dodatkowym elementem programu będzie namiot opowiadaczy bajek oraz tańce w kręgu charakterystyczne dla różnych krajów Europy.

Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki – pomysłodawca i autor projektu – realizuje go już po raz czwarty wspólnie ze Stowarzyszeniem Scena 96, Stowarzyszeniem Animatorów i Pedagogów KLANZA, Staromiejskim Domem Kultury w Warszawie, Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej i 12 ośrodkami kultury w województwie mazowieckim.

Pomysłodawcy postawili sobie za cel zainteresowanie dzieci, młodzież i dorosłych teatrem oraz takimi działaniami o charakterze parateatralnym i plastycznym, które wyzwalają wyobraźnię, zdolności twórcze oraz stanowią ciekawy sposób spędzania czasu wolnego.

Spektaklom towarzyszy 6-godzinna akcja animacyjna. Dzieci, młodzież i rodzice będą inspirowani do podjęcia działań, w ramach których każdy może w pewnym sensie stać się artystą. Uczestnicy biorą udział w przygotowaniu m.in.: scenek dramowych, żywych obrazów, kukiełek, strojów, scenografii a następnie prezentują je na scenie lub w plenerze. Przygotowywane scenki będą nawiązywały do wcześniej obejrzanych spektakli, być może będą też ich rozwinięciem lub uzupełnieniem.

Dla małych zespołów pracujących pod okiem doświadczonych animatorów i trenerów przewidziane są drobne upominki. Udział w prezentacjach jest całkowicie dobrowolny. Osoby zainteresowane występami będą mogły poddać się szczególnej charakteryzacji. Pozostałym uczestnikom zostaną zaprezentowane zestawy wielkogabarytowych zabawek kreatywnych, tj. cymbergaje, labirynty pionowe i poziome, łamigłówki dla małych i dużych oraz inne działania wyzwalające twórczą wyobraźnię.

Każda akcja rozpoczyna się działaniami integracyjnymi. Na stoiskach zainteresowani wykonają samodzielnie makijaż sceniczny, stworzą wybrany rekwizyt teatralny, elementy stroju potrzebnego do prezentacji lub wezmą udział w grach zręcznościowych i zapoznają się z metodami pedagogiki cyrku (elementy żonglowania, chodzeniem na szczudłach, itp.). Przewidziana jest również możliwość prezentacji krótkich etiud inspirowanych tekstem literackim.

Harmonogram

31 lipca – Gostynin
1 sierpnia – Mała Wieś
7 sierpnia – Glinojeck
8 sierpnia – Mława
21 sierpnia – Chorzele
22 sierpnia – Szreńsk

Karawana 2010
26 czerwca – 22 sierpnia 2010

Dodaj komentarz