• 2010-07-27

Otwarcie instalacji Zejście w ramach projektu Flower Power

31 lipca 2010 roku o godzinie 21.00 w Domu Pracy Twórczej w Wigrach otwarta zostanie instalacja Zejście autorstwa Aleksandry Wasilkowskiej w ramach programu Flower Power.

Flower Power

Flower Power

Instalacja Zejście – stworzona w ramach projektu Flower Power – to manipulacja strefy przejściowej ekotonu, czyli przestrzeni pomiędzy dwiema biocenozami, lasem a jeziorem Wigry, w której występuje największa bioróżnorodność.

Brzeg jeziora Wigierskiego jest najbardziej kręty wśród wszystkich jezior na Suwalszczyźnie. Ze względu na kształt linii brzegowej pierwotnie jezioro nosiło nazwę Wingry, która wywodziła się od jaćwieskiego słowa wingris (kręty, wijący się). Tymczasowe Zejście jeszcze bardziej tę linię zakłóca, wprowadzając porośniętą roślinami rampę pod lustro wody, dając wrażenie przekrzywionego krajobrazu.

Zejście w głąb jeziora łączy się także z jedną z legend wigierskich, która mówi o tym jak Kameduli podczas zamętu rozbiorowego, mieli wynieść skarby do wydrążonego pod wodą tunelu, który był przekopany z klasztoru – pod jeziorem – na stały ląd. Zarośnięte Zejście będzie zwieńczeniem leśnej ścieżki, prowadzącej przez gęsty i wilgotny las, wśród bagiennej flory i fauny.

Wrastający w głąb wody zielony klin będą porastać kwiaty paproci, które tak lubią przecież świetliki.

Dodaj komentarz