Galeria Autorska w Wozowni

Od 6 do 20 sierpnia 2010 r. w Galerii Sztuki Wozownia w Toruniu prezentowane będą prace Galerii Autorskiej Bydgoszcz. Wystawa będzie nowsić tytuł Pełne Zdanie.

Ilustracja do zaproszenia na wystawę Galerii Autorskiej w Wozowni fot. Jan Kaja

Ilustracja do zaproszenia na wystawę Galerii Autorskiej w Wozowni fot. Jan Kaja

Jan Kaja i Jacek Soliński utworzyli Galerię Autorską 16 czerwca 1979 roku w geście sprzeciwu wobec panujących wówczas zinstytucjonalizowanych form życia kulturalnego. Była też próbą samodzielności i samookreślenia. Do 1983 roku mieściła się na poddaszu kamienicy przy ul. Dworcowej, do 2007 roku w piwnicy kamienicy przy ul. Chocimskiej, obecnie na parterze kamienicy przy ul. Pomorskiej.

Galeria Autorska jest jedną z najciekawszych i najoryginalniejszych instytucji kulturalnych w Polsce, bardzo ważnym ośrodkiem artystycznym dla Bydgoszczy i regionu kujawsko-pomorskiego. Na przestrzeni 30 lat jej działalności odbyło się około 500 wystaw, działań, pokazów, instalacji, spektakli teatralnych, koncertów i spotkań. Obecnie, leżący kiedyś u podłoża powstania Galerii sprzeciw wyraża się nie w sporze, ale w dokonywanych wyborach – Jan Kaja i Jacek Soliński prezentują tych artystów i takie działania, które są bliskie im i galeryjnej wspólnocie poprzez szacunek do drugiego człowieka. To właściwie jest głównym założeniem programowym Galerii Autorskiej, którą dzisiaj należałoby określić jako: interdyscyplinarną, interaktywną, niekomercyjną.

Jan Kaja i Jacek Soliński ukończyli studia teologiczne w Prymasowskim Instytucie Kultury Chrześcijańskiej w Bydgoszczy (filii poznańskiego Papieskiego Wydziału Teologicznego). Jan Kaja jest malarzem i fotografikiem, Jacek Soliński grafikiem, swoje prace prezentowali w wielu miastach w Polsce, za granicą, a także w swojej Galerii Autorskiej. (informacje zaczerpnięto z tekstu Jerzego Rochowiaka Galeria, która łączy, Biuletyn Informacji Kulturalnej nr 5/2010)

Galeria Autorska Bydgoszcz – Pełne Zdanie
06-20.08.2010r.
Galeria Wozownia w Toruniu

Dodaj komentarz