• 2010-07-24

Cztery pory Gierka

29 lipca 2010 r. w Domu Spotkań z Historią w Warszawie rozpocznie się wystawa fotograficzna Cztery pory Gierka. Polska 1970–1980 w zdjęciach z Agencji Forum, która potrwa do 31 października 2010 r. Wystawa prezentuje dekadę Gierka – okres spektakularnych sukcesów (czasu wyjazdów zagranicznych, wzrostu zamożności) i jednocześnie kłopotów gospodarczych.

Cztery Pory Gierka - zaproszenie

Cztery Pory Gierka - zaproszenie

Na ponad 150 zdjęciach autorstwa m.in. Chrisa Niedenthala, Jana Morka, Sławka Biegańskiego, Macieja Osieckiego czy nestora polskich fotoreporterów, Aleksandra Jałosińskiego, zaprezentowana została Polska lat 70. – sceny z życia codziennego oraz wydarzeń społeczno-politycznych (wypoczynek, praca, święta i obrzędy religijne, moda, festiwale i zabawy, sceny uliczne, zakupy, oficjalne uroczystości).

Typowe dla tego okresu obrazy to petenci w urzędzie, podróże Fiatem 126p, przepełnione plaże w Międzyzdrojach, przedświąteczne zakupy w domu handlowym Sezam, zjazdy partii, przygotowania do 1 Maja, dożynki centralne, niedziele czynu partyjnego, propagandowe budowy socjalizmu (budowa Huty Katowice, kopalni węgla brunatnego w Bełchatowie, Dworca Centralnego, osiedli mieszkaniowych z wielkiej płyty), żniwa w PGR. Zdjęcia dokumentują życie ludzi w kraju za żelazną kurtyną, proces kostnienia systemu i triumf komunizmu, są zapisem dalekim od propagandowego obrazu znanego z Trybuny Ludu, Życia Warszawy czy Dziennika Telewizyjnego.

Wystawę otwiera ilustrowana kronika dekady Gierka od grudnia 1970 do września 1980. Część opisową stanowią teksty z epoki – listy, fragmenty raportów i sprawozdań, cytaty prasowe (Trybuna Ludu, Przekrój, Kobieta i Życie), dowcipy, hasła propagandowe.

Dodatkowo na wystawie będzie można obejrzeć portrety najwybitniejszych przedstawicieli polskiej kultury i nauki, sfotografowanych często w swoich mieszkaniach i pracowniach (m.in. Tadeusz Kantor, Józef Szajna, Wiesław Dymny, Melchior Wańkowicz, Antoni Słonimski, Arkady Fiedler, Stanisław Lem, Erwin Axer, Piotr Skrzynecki, Krzysztof Penderecki, Andrzej Wajda, Maria Janion, profesorowie: Władysław Tatarkiewicz, Tadeusz Kotarbiński, Szczepan Pieniążek, Kazimierz Wyka).

Dom Spotkań z Historią (DSH) — instytucja kultury m. st. Warszawy —zajmuje się popularyzowaniem historii XX wieku Polski i Europy Środkowo-Wschodniej. Organizuje wystawy, projekcje filmowe, spotkania ze świadkami, seminaria, warsztaty edukacyjne, akcje miejskie oraz prowadzi działalność wydawniczą i dokumentacyjną. W Mediotece – cyfrowym archiwum DSH – gromadzone są źródła dźwiękowe, ikonograficzne i filmowe (archiwalne fotografie, relacje świadków, filmy dokumentalne).

Cztery pory Gierka. Polska 1970–1980 w zdjęciach z Agencji Forum
DSH, ul. Karowa 20 w Warszawie
29 lipca – 31 października 2010 r.
Wernisaż wystawy: 29 lipca 2010 (czwartek), godz. 18.00, Dom Spotkań z Historią, ul. Karowa 20 w Warszawie.
Organizatorzy: Dom Spotkań z Historią, Agencja FORUM.
Autorzy: Dr hab. Jerzy Kochanowski, prof. Uniwersytetu Warszawskiego (scenariusz), Krzysztof Wójcik, Tomasz Gleb, Agencja FORUM (wybór zdjęć).
Projekt graficzny: pracownia 137Kilo.

Dodaj komentarz