• 2010-07-23

Wystawa malarstwa Jerzego Grochockiego

Od 15 lipca do 15 września 2010 r. w Galerii 72 Muzeum Ziemi Chełmskiej w Chełmie potrwa wystawa malarstwa Jerzego Grochockiego. Pokaz ma charakter retrospektywny: prezentuje dzieła artysty w szerokim spektrum – od lat sześćdziesiątych po ostatnie, zrealizowane tuż przed pokazem i z myślą o nim.

Wernisaż wystawy prac Jerzego Grochockiego

Wernisaż wystawy prac Jerzego Grochockiego

Jerzy Grochocki jest absolwentem Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej (1957) oraz Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie (1963). Po ukończeniu Akademii malował pejzaże, martwe natury, kompozycje figuralne, utrzymane w nastroju surrealnej abstrakcji. W drugiej połowie lat 60. ujawniły się jego fascynacje matematyczno-geometryczne , które zaowocowały pracami, w których artysta zaczął posługiwać się kształtami euklidesowymi.

W roku 1970 w wyniku rozważań na temat koloru, przestrzeni i płaszczyzny obrazu, wyodrębnił cztery podstawowe pojęcia kształtu: płaszczyznę, kwadrat, linię i punkt, oraz cztery pojęcia barwy: czarnej, złotej, srebrnej i białej. Z tych elementów artysta stworzył system: Czterech Znaków Płaszczyzny i Czterech Obszarów Przestrzeni.

W latach 70. był aktywnym uczestnikiem międzynarodowego ruchu sztuki systemu, współpracując m. in. ze znanym ugrupowaniem Arbeitskreis. W 1984 roku wyemigrował wraz z rodziną do USA. Osiedlił się w Nowym Jorku, a od 1989 roku do chwili obecnej, mieszka w Houston w stanie Texas.

Od 2000 roku do swoich prac operujących geometrycznymi formami oraz czterema barwami wynikającymi z przyjętego systemu, zaczął wprowadzać rzeczywiste elementy natury: fragmenty gałązek przyniesionych prosto z lasu, ogrodu, znalezionych przy drodze. Pędy drzew, konary, odrosty krzewów, prowadzą na płótnach dialog z figurami geometrycznymi – wytworem myśli ludzkiej. Cykl tak ukształtowanych obiektów malarskich nazwał Synteza natury z logiką geometrii. Serię tych prac często wzbogaca pracowicie wykonaną siateczką małych, drobnych kresek, które nadają pracy świetlistości i stają się sugestywnym nośnikiem przestrzeni.

Wernisaż wystawy prac Jerzego Grochockiego

Wernisaż wystawy prac Jerzego Grochockiego

Jerzy Grochocki wziął udział w ponad stu wystawach indywidualnych i grupowych w Polsce, Europie i USA. Jego prace znajdują się w kolekcjach muzealnych na obszarze Polski, Europy i Stanów Zjednoczonych, a także w wielu zbiorach prywatnych.

Wystawa prac Jerzego Grochockiego
od 15 lipca do 15 września 2010
Galeria 72 Muzeum Ziemi Chełmskiej, Chełm
Kuratorka wystawy: Jagoda Barczyńska

Dodaj komentarz