• 2010-07-22

Entropia Sztuki cz.1

Do 30 lipca w Galerii Entropia we Wrocławiu można oglądać wystawę pt. Entropia Sztuki cz. 1.

Entropia sztuki cz.1

Entropia Sztuki cz.1

Instalacja tworzy wirtualną przestrzeń dyskursu dla wielu mediów, form ekspresji i postaw artystycznych w obrębie sztuki najnowszej lub poza nią. Prezentowane są realizacje video, animacje, autorskie dokumenty filmowe, rejestracje działań.

Prace, które powstały w różnym czasie, okolicznościach i kontekstach składają się na otwartą, dynamiczną formę pokazu kształtowanego przez widza (możliwość wyboru filmu z interaktywnego menu) lub są częścią trwającego ok. godziny linearnego strumienia obrazów, dżwięków, asocjacji, emocji, rozważań.

W równoległym planie funkcjonuje sama architektura instalacji z neonem tekstowym oraz obiektami i elementami technologicznymi. Entropia Sztuki jest rozwojowym projektem galerii realizowanym w różnych formach (wystawy, pokazy, działania, publikacje, DVD, www).

W wystawie udział biorą: Jacek Zachodny, Piotr Szmitke, Piotr Skiba, Andrzej Rerak, Wojciech Puś, Dominik Podsiadły, Paweł Modzelewski, Marcin Mierzicki, Alicja i Mariusz Jodkowie, Tomasz Domański.

Entropia Sztuki cz. 1/ instalacja
15 – 30 lipca 2010
Galeria Entropia
Wrocław, ul. Rzeźnicza 4
kurator wystawy: Mariusz Jodko

Dodaj komentarz