• 2010-07-15

Wystawa miniatur indyjskich w Galerii Ciasna

W dniach od 19 sierpnia do 10 września 2010 roku w Galerii Ciasna w Jastrzębiu Zdroju odbędzie się wystawa pt. Miniatury indyjskie od XVI do XVIII wieku. Na wystawie znajdzie się ok. 100 reprodukcji miniatur indyjskich, w przeważającej mierze ze szkoły mogolskiej, zarówno radżastani kalam, jak i, w mniejszym stopniu, pahari kalam, wywodzących się z tradycji perskiej i muzułmańskiej.

Babur Name

Babur-Name

Miniatury ilustracyjne pokazane na wystawie pochodzą w większości z Babur-Name i kodeksu zwanego Darem Aleksandra II z Petersburga. W czasie trwania wystawy będzie można poznać literaturę indyjską od Hymnów Rygwedy poprzez Bhagawadgitę (III-II w. p.n.e.), sztuki Kalidasy (V w. n.e.) i buddyjskie pieśni bengalskie (X-XI w. n.e.) do poezji i prozy Rabindranata Tagore.

Udostępniona będzie także biblioteczka zawierająca ok. 90 pozycji z zakresu historii, religii, mitologii, kultury i sztuki Indii. Oprócz książek klasycznych warte uwagi też są zbiory baśni i legend (Dwadzieścia pięć opowieści wampira czy Pańczatantra i in.), powieści podróżnicze lub inspirowane Indiami (Pierre Loti, hr. Tarnowski i in.) oraz książki ezoteryczne związane z Indiami (Helena Bławatska, Annie Bessant, Starża-Dzierżbicki i in.).

Miniatury indyjskie od XVI do XVIII wieku
19 sierpnia – 10 września 2010
Galeria Ciasna
Jastrzębie Zdrój, ul. Katowicka 17

Dodaj komentarz