• 2010-07-13

Nieskończoność – w czynie społecznym

17 lipca 2010 roku o godz. 18.30 w Galerii Spiż 7 w Gdańsku zostanie otwarta wystawa Nieskończoność – w czynie społecznym. Wystawa odbywa się w ramach dwuczęściowego projektu Marka Regulskiego pt. Producenci kontekstu w obliczu przemian.

Julita Wójcik, "Dyscyplina abstrakcyjna", 2009

Julita Wójcik, "Dyscyplina abstrakcyjna", 2009

Tytuł projektu nawiązuje bezpośrednio do książki Leszka Brogowskiego Sztuka w obliczu przemian, analizującej przeobrażenia w rozumieniu i postrzeganiu sztuki na przestrzeni wieków. Od czasu wydania tej książki pod koniec lat 80-tych, w latach 90-tych i w pierwszej dekadzie XXI w zrodziło się wiele nowych postaw artystycznych – w Polsce mieliśmy zmianę ustroju, wejście gospodarki wolnorynkowej, przechodzimy nieustanną rewolucję teleinformatyczną. To ma swoje odbicie w sztuce. Rola, funkcja i rozumienie sztuki zostają poddane redefinicji i ewoluują.

W dobie postmodernizmu kluczowa staje się umiejętność stwarzania odpowiedniego kontekstu i ramy interpretacyjnej dla podejmowanych działań. Strategie artystyczne są m.in. grą z rzeczywistością społeczną oraz z uwarunkowaniami kulturowymi i ekonomicznymi, a sami artyści stają się niejako producentami kontekstów starającymi się szybko update-ować swoje poszukiwania.

Julita Wójcik, "Dyscyplina abstrakcyjna", 2009

Julita Wójcik, "Dyscyplina abstrakcyjna", 2009

Jendną z prezentowanych prac będzie Dyscyplina abstrakcyjna Julity Wójcik – dokumentacja akcji łączącej działalność artystyczną z kulturą fizyczną. Areną Dyscypliny abstrakcyjnej stał się stadion klubu sportowego WDA. W piątek 18 września 2009 roku odbyły się tam zawody lekkoatletyczne w biegach na 400 metrów oraz 110 metrów przez płotki. Drobną i znaczącą zmianą w rutynowych zawodach był rodzaj płotków. Zamiast tych przeszkód pojawiły się płótna malarskie z czarno-białym motywem zaczerpniętym z twórczości Daniela Burena. Dyscyplina abstrakcyjna to szukanie praktycznych, życiowych zastosowań dla artystycznej teorii. Akcja miała na celu uwidocznienie faktu, że sztuka wyłania się z każdej z pozoru normalnej aktywności.

Na wystawie zaprezentowane zostaną również prace takich artystów, jak Jacek Niegoda, Adam Rzepecki, Marek Rogulski, Carmen Feliu, Jakub Bielawski, OBPW.

Nieskończoność – w czynie społecznym
17 lipca 2010, godz. 18.30
Galeria Spiż 7, Gdańsk, ul. Chmielna 113
kurator wystawy: Marek Rogulski

Dodaj komentarz