• 2010-07-07

Jean-Luc Godard gościem MFF Era Nowe Horyzonty

Jean-Luc Godard uznany za papieża francuskiej Nowej Fali, najbardziej nowohoryzontowy ze wszystkich reżyserów, autor filmów, które weszły do kanonu światowego kina, będzie gościem 10. MFF Era Nowe Horyzonty we Wrocławiu (22 lipca – 1 sierpnia 2010).

Jean-Luc Godard

Jean-Luc Godard

Godard: francuski reżyser i scenarzysta, ikona kontestacji, krytyk, eseista, teoretyk kina, etnolog i aktor, który obchodzi w tym roku 80-te urodziny, przyjedzie do Wrocławia z okazji pełnej retrospektywy swojej twórczości (w programie znalazło się ponad 100 jego filmów, w tym m.in. Pogarda, Do uraty tchu, Pochwała miłości).

Reżyser spotka się z publicznością, będzie bohaterem wielu rozmów i publikacji, weźmie też udział w polskiej premierze swojego najnowszego eseju, pokazywanego na ostatnim festiwalu w Cannes – Film Socjalizm.

Artystyczny ojciec filmowego postmodernizmu, radykalny, bezkompromisowy awangardzista, badając estetyczne możliwości kina, od lat ulega pasji dekonstruowania. Konsekwentnie burzy komfort naiwnego pochłaniania filmowych historii. Film Socjalizm to charakterystyczny dla Godarda, gęsty kolaż idei i cytatów, obrazów i słów, dzieło obsesyjne, hermetyczne, własne, podyktowane totalną wolnością twórczą. Pokazanej w nim podróży po morzu towarzyszy podróż przez historię ludzkości.

Film Socjalizm / Film Socialisme

24 lipca, godz. 16.15, kino Helios 8

25 lipca, godz. 16.16, kino Helios 8

W spotkaniach towarzyszących projekcjom wezmą udział znawcy tematu, m.in.: Alison Smith, Micheal Witt, Jean Douchet, Mirosław Przylipiak.

Dodaj komentarz