• 2010-07-07

Celuloidowa Ars Homo Erotica

W dniach od 8 do 18 lipca 2010 roku w warszawskim kinie Iluzjon odbędzie się przegląd filmowy pod hasłem Celuloidowa Ars Homo Erotica, obrazujący obecność wątków homoerotycznych w historii kina, od epoki Wielkiego Niemowy aż po produkcje najnowsze.

Dziewczęta w mundurkach (1958), reż. Géza von Radványi

Dziewczęta w mundurkach (1958), reż. Géza von Radványi

Homoseksualizm dla wielu twórców filmowych stał się poręcznym medium, za pomocą którego dokonywali głębokiej wiwisekcji socjologicznej i świadomościowej współczesnych społeczeństw. Spośród szeregu filmów organizatorzy przeglądu wybrali dwadzieścia, które ilustrują ów proces rozpisany na dziewięć dziesięcioleci.

Ambicją organizatorów jest nie tylko wyświetlenie filmów, ale także przybliżenie widzom kontekstu i historii ich powstania, stąd większość z prezentowanych dzieł opatrzona będzie prelekcją. Do grona prelegentów zaproszeni zostali wybitnych filmoznawcy, kulturoznawcy i literaturoznawcy. Z widzami spotkają się m.in. Łukasz Maciejewski, Angelika Kuźniak, Tomasz Basiuk, Anna Taszycka, Piotr Sołodki i Samuel Nowak.

Harmonogram projekcji

8.VII
godz. 20.00 – Puszka Pandory

9 VII
godz. 18.00 – Dziewczęta w mundurkach (1931)
godz. 20.00 – Michael

10 VII
godz. 20.00 – Dziewczęta w mundurkach (1958)

11 VII
godz. 18.00 – Maroko
godz. 20.00 – Królowa Krystyna

12 VII
godz. 18.00 – Inne spojrzenie
godz. 20.00 – Orlando

13 VII
godz. 18.00 – Smak miodu
godz. 20.00 – Niedziela, przeklęta niedziela

14 VII
godz. 18.00 – Zagadka nieśmiertelności
godz. 20.00 – Daleko od nieba

15 VII
godz. 18.00 – Pożegnanie jesieni
godz. 20.00 – Nadzór

16 VII
godz. 18.00 – Priscilla, królowa pustyni
godz. 20.15 – Capote

17 VII
godz. 18.00 – Całkowite zaćmienie
godz. 20.15 – Sceny myśliwskie z Dolnej Bawarii

18 VII
godz. 18.00 – Samotny mężczyzna
godz. 20.15 – Obywatel Milk

Celuloidowa Ars Homo Erotica
8 – 18 lipca 2010
Warszawa
Kino Iluzjon
Biblioteka Narodowa
Al. Niepodległości 213, wejście A

Dodaj komentarz