• 2010-07-02

Polsko-czeski projekt teatralny zaPLeCZe

Do 10 sierpnia 2010 roku trwa rekrutacja do organizowanego przez Fundację Centrum Solidarności polsko-czeskiego projektu teatralnego zaPLeCZe.

Projekt "zaPLeCZe"

Projekt "zaPLeCZe"

Uczestnicy projektu będą mieli możliwość poznania zaplecza działań artystycznych, jak również sami uczestniczyć w tworzeniu i produkcji etiud teatralnych. Zajęcia będą odbywać się we wrześniu 2010 na terenie województwa pomorskiego.

Projekt zaPLeCZe jest częścią obchodów 30-lecia Solidarności i podpisania Porozumień Sierpniowych. Przewodnią myślą tworzonych etiud będzie wartość solidarności oraz historia ruchu obywatelskiego zawiązanego w Polsce w 1980 roku.

Projekt został podzielony na dwa etapy:

Etap I
• Interdyscyplinarne warsztaty z zakresu edukacji teatralnej mające na celu poznanie zaplecza działań teatralnych (zajęcia m.in. z zakresu dramy, improwizacji, scenografii, gry aktorskiej, tańca, tworzenia muzyki). Wszystko pod okiem profesjonalnych instruktorów.
• Efektem warsztatów będzie stworzenie dwóch etiud teatralnych.

Etap II
• Objazdowy festiwal na terenie województwa pomorskiego (maksymalnie 5 miejscowości), podczas którego uczestnicy będą prezentować efekt wcześniejszych warsztatów.
Przygotowane wcześniej etiudy zostaną połączone z innymi działaniami artystycznymi zorganizowanymi dla zgromadzonej publiczności.

Uczestnicy

Projekt jest skierowany do młodzieży z Czech i Polski w wieku 18 – 26 lat, którzy:
- mają doświadczenie w zakresie edukacji teatralnej, dramy czy innych działań artystycznych;
- władają językiem angielskim w stopniu komunikatywnym;
- są kreatywni, otwarci na nowe doświadczenia i zainteresowani tematyką tworzenia teatru.

Maksymalna liczba uczestników: 30 osób.

Osoby zainteresowane powinny wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.fcs.org.pl (podstrona projektu zaPleCze) i dostarczyć go do siedziby organizatora najpóźniej 10 sierpnia 2010 r.

Wybór uczestników projektu nastąpi na podstawie nadesłanych zgłoszeń i zostanie opublikowany 16 sierpnia na stronie Fundacji.

zaPLeCZe
rekrutacja do 10 sierpnia 2010 r.
Fundacja Centrum Solidarności
ul. Wały Piastowskie 24, Gdańsk
więcej informacji: www.fcs.org.pl

Dodaj komentarz