• 2010-06-29

20. Festiwal Kultury Żydowskiej w Krakowie

W dniach od 25 czerwca do 4 lipca 2010 r. na krakowskim Kazimierzu odbywa się 20. Festiwal Kultury Żydowskiej. W programie jubileuszowej edycji znalazły się liczne koncerty, wystawy, wykłady, warsztaty.

Festiwal Kultury Żydowskiej w Krakowie jest jednym z najważniejszych i największych wydarzeń tego typu na świecie. W festiwalowe dni na Kazimierzu rozbrzmiewa śpiew synagogalny, muzyka klezmerska, żydowska muzyka ludowa, chasydzka, klasyczna, można tu obejrzeć filmy, przedstawienia i wystawy, wziąć udział w warsztatach, posłuchać opowieści Żydów o ich kulturze.

Plakat 20. Festiwalu Kultury Żydowskiej

Plakat 20. Festiwalu Kultury Żydowskiej

Pierwszy Festiwal odbył się w 1988 roku, jego program skupiony był wokół sesji naukowej poświęconej spotkaniu kultur – polskiej i żydowskiej. Była to skromna impreza, której symboliczne znaczenie okazało się ogromne, gdyż rozpoczęła ona trwający do dziś proces. Z czasem Festiwal, tworzony przez najwybitniejszych przedstawicieli różnych dziedzin kultury i sztuki żydowskiej, stał się miejscem spotkania Żydów i nie-Żydów z całego świata. W przestrzeni Festiwalu – Kazimierza – Krakowa odnajdują oni łączące ich, wspólne wartości.

W swojej obecnej formie Festiwal nie tylko umożliwia szerokiemu gronu odbiorców obcowanie z żywą tradycją żydowską, ale pozwala doświadczyć radości jej współtworzenia. Warsztaty tańca i śpiewu chasydzkiego, klezmologii, hebrajskiej kaligrafii, żydowskiej wycinanki i kuchni, prowadzone przez ludzi wywodzących się z kręgu kultury aszkenazyjskiej i sefardyjskiej przyciągają tłumy chętnych. W ramach Festiwalu odbywa się corocznie ponad sto imprez, gromadzących kilkudziesięciu wykonawców i tysiące uczestników z całego świata. Koncert Finałowy “Szalom na Szerokiej”, gromadzi ponad 10-tysięczną publiczność. Każdego roku liczba gości Festiwalu wzrasta, a dzięki transmisjom telewizyjnym Festiwal ma swych widzów w Polsce, Europie i na świecie. Do nich wszystkich kierujemy naczelną ideę Festiwalu – dialog, prowadzący do wzajemnego szacunku i zrozumienia. Każdego roku, festiwalowa celebracja życia upamiętnia przeszłość, której ślady co dnia odnaleźć można na Kazimierzu, w Krakowie, w Polsce.

Każdy kolejny Festiwal stanowi nowe przęsło symbolicznego mostu, na którym spotykają się Polacy i Żydzi, umacniając proces wzajemnego poznania się i pojednania. Jest bowiem Festiwal Kultury Żydowskiej w Krakowie symbolem tolerancji, pluralizmu i wiary, że poprzez celebrację żydowskiej kultury, poprzez celebrację życia, mamy szansę zbudować wzajemne stosunki oparte na prawdzie i szacunku.

Program festiwalu dostępny jest na stronie: http://www.jewishfestival.pl/index.php?pl=program

20. Festiwal Kultury Żydowskiej
25 czerwca – 4 lipca 2010 r.

Organizator: Stowarzyszenie Festiwal Kultury Żydowskiej w Krakowie
ul. Józefa 36 31-056 Kraków

Dodaj komentarz