• 2010-06-17

Wystawa Jacka Marii Stokłosy w Galerii ZPAF i S-ka

25 czerwca 2010 roku o godz. 19.00 w Galerii ZPAF i S-ka w Krakowie będzie miał miejsce wernisaż Jacka Marii Stokłosy pt. Paryż-Kraków. Wystawa potrwa do 31 lipca 2010 roku.

pt. "Paryż - Kraków" Jacka Marii Stokłosy

wystawa pt. "Paryż - Kraków" Jacka Marii Stokłosy

Dla twórczości Jacka Stokłosy znamienne jest nieustanne podejmowanie badań nad funkcjonowaniem sztuki, zarówno w odbiorze indywidualnym, jak i szerszym układzie społecznym. Działanie to zwykle wsparte jest przez odautorską refleksję nad kulturową czy jak ostatnio, cywilizacyjną współczesnością. W rezultacie, projekty artysty, zachowując osobisty chara kter działania poprzedzonego doświadczeniem, skierowane są ku analizie społecznych mechanizmów funkcjonowania sztuki i kultury.

Najnowszy projekt Jacka Stokłosy, zatytułowany Paryż – Kraków, stanowiąc kontynuację powyżej zarysowanych działań, pozwala jednocześnie zaobserwować sposób, w jaki artysta poprzez rejestrację prostych, wręcz oczywistych motywów buduje przestrzeń niejednoznacznego dialogu wokół podstawowych dla ponowoczesnej cywilizacji kategorii: przestrzeni, obecności oraz ich rejestracji.

JACEK MARIA STOKŁOSA

Artysta grafik urodzony w Krakowie w 1944 roku. Studiował na Wydziałach Form Przemysłowych i Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, dyplom uzyskał w roku 1972. Działalność twórczą prowadzi od roku 1963. Uprawia grafikę artystyczną. Uzyskał nagrodę na 6 Międzynarodowym Biennale Grafiki w Krakowie, brał udział w kilkudziesięciu międzynarodowych imprezach graficznych na świecie. Dziedzina, w której wypowiada się równolegle, to fotografia artystyczna, kreacyjna.

Jacek Maria Stokłosa jest związany artystycznie ze środowiskiem krakowskiej Galerii Krzysztofory oraz warszawskiej Galerii Foksal, przez dwadzieścia lat również z teatrem Cricot 2 Tadeusza Kantora. W 1967 założył Drugą Grupę składającą się z trzech osób (wraz z Lesławem i Wacławem Janickimi), które razem działają w obszarze sztuki enviroment i konceptualnej, tworząc ważne dla polskiej awangardy zdarzenia. Jest członkiem Związku Polskich Artystów Plastyków, Związku Polskich Artystów Fotografików oraz Towarzystwa Przetwarzania Obrazów.

Galeria ZPAF i S-ka
ul. św. Tomasza 24
Kraków

Dodaj komentarz