• 2010-06-17

Sąd Arbitrażowy oraz wybory władz KIPA

W dniu 11 czerwca 2010 roku w kinie Rejs w Warszawie odbyło się Walne Zgromadzenie Krajowej Izby Producentów Audiowizualnych. Zgromadzenie zwołane na zakończenie kadencji władz Izby miało charakter sprawozdawczo-wyborczy. Zgromadzenie zdecydowało też o powołaniu Sądu Arbitrażowego Rynku Audiowizualnego.

Prezesem Krajowej Izby Producentów Audiowizualnych po raz trzeci został wybrany Maciej Strzembosz. Strzembosz jest producentem (m.in. seriale Miodowe lata, Kasia i Tomek, Ranczo), scenarzystą, współtwórcą obecnie obowiązującej w Polsce Ustawy o kinematografii. Od lat angażuje się w proces tworzenia ustaw w zakresie prawa autorskiego jak i medialnego. Na czele Izby stoi od roku 2004.

KIPA w tym okresie łączyła aktywność na polu stanowienia prawa, kontaktów międzynarodowych, regulacji rynkowych i środowiskowych oraz tworzenia zaplecza informacyjnego i szkoleniowego dla producentów. W tym roku liczba członków Izby przekroczyła 120. Producenci zrzeszeni w KIPA mogą liczyć na dopłaty Izby do konsultacji prawnych, zniżki w opłatach za szkolenia, zniżki opłaty kancelaryjnej za wpis do Rejestru Utworów (obecnie jest 415 zarejestrowanych utworów), miejsce na stronie www i w katalogu KIPA w wersji polskiej i anglojęzycznej, dostęp do materiałów KIPA, udział w konsultacjach środowiskowych itp.

Do Zarządu Izby ponownie zostali wybrani: Mirosław Bork (Besta-Film), Jacek Bromski (Studio Filmowe Zebra), Piotr Dzięcioł (Opus Film), Włodzimierz Niderhaus (WFDiF), Irena Strzałkowska (Studio Filmowe Tor), Włodzimierz Wróblewski (W.W.). W skład Komisji Rewizyjnej weszli: Sławomir Rogowski (Zespół Filmowy Rozwój) – przewodniczący, Andrzej Minko (Euromedia Ltd.), Ewa Krajczyńska (Artrama), Marta Plucińska (Federico Film), Marek Nowowiejski (Bow & Axe Entertainment). Komisja Rozjemcza KIPA będzie pracowała w składzie: Wojciech Niżyński (Triplan) – przewodniczący, Jacek Samojłowicz (Film Media), Wojciech Szczudło (Studio Filmowe Kalejdoskop), Paweł Wendorff (Studio Filmowe Anima-Pol), Jacob Dammas (GRANIZA). Kadencja władz jest trzyletnia.

Walne Zgromadzenie Krajowej Izby Producentów Audiowizualnych powołało także Sąd Arbitrażowy Rynku Audiowizualnego (SARA). Sąd arbitrażowy jest forum do polubownego rozstrzygania sporów z uwzględnieniem specyfiki danej branży, przez osoby wyspecjalizowane w zagadnieniach charakterystycznych dla tej dziedziny gospodarki. SARA oprócz postępowań procesowych będzie mogła także prowadzić mediacje. Podstawowym założeniem SARA jest reprezentacja jak najszerzej pojętego rynku audiowizualnego. Pozwy i wnioski o mediację będą więc mogli składać wszyscy uczestnicy rynku audiowizualnego, czyli producenci, koproducenci, nadawcy, twórcy, wykonawcy, członkowie ekip realizacyjnych, spadkobiercy autorów, podmioty finansujące, dystrybutorzy, wydawcy, itd. Pod rozstrzygnięcie Sądu strony mogą poddawać wszelkie spory o prawa majątkowe lub prawa niemajątkowe dotyczące wszelkich aspektów twórczości, finansowania, produkcji i eksploatacji utworów i materiałów audiowizualnych.

Obecnie KIPA prowadzi prace organizacyjne konieczne do rozpoczęcia działalności SARA.

Dodaj komentarz