• 2010-06-07

Wykład o twórczości Roni Horn

10 czerwca 2010 roku o godz. 18.00 w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie odbędzie się wykład Anny Markowskiej o twórczości Roni Horn pt.  Pary nie-do pary oraz inne fragmentaryczne kolektywy.

Roni Horn, "bird", 1998/2008, Dzięki uprzejmości galerii Hauser&Wirth oraz artystki

Roni Horn, "bird", 1998/2008, Dzięki uprzejmości galerii Hauser&Wirth oraz artystki

Wykład Anny Markowskiej towarzyszy wystawie indywidualnej Roni Horn w CSW Zamek Ujazdowski. Dotyczył będzie stosowanej przez tę artystkę metody dublowania elementów, między innymi w pracach fotograficznych wykonanych w Islandii. Tak zwana islandzka encyklopedia Horn stawia pytania o sposoby pamiętania oraz archiwizowania tego, co zobaczone, podważając tradycyjne sposoby gromadzenia wiedzy. Zdublowane zdjęcia (wykonane w pewnym krótkim odstępie czasowym) podkreślają zmienność naszej wiedzy, opartej na doświadczeniu i na relacji z innym.

Stworzone przez Horn pary-nie-do-pary odnoszą się do braku literackiej metafory, która spajałaby dziwne dublety (np. dyptyk Dead Owl – dwie fotografie martwej wypchanej sowy z Muzeum Guggenheima w Nowym Jorku) w oswojoną i znajomą całość. Dzięki Horn pozostajemy – jak mówi sama artystka – na swoim, bez wyjaśniającego autorytetu, który objaśniałby zarówno sens interwału czasu pomiędzy ujęciami, jak i naszej partycypacji w przedsięwzięciu. Przygodność tego, co nas spotyka i chęć porządkowania doświadczenia pozostają u Horn w kolejnej, wyzywającej parze-nie-do-pary.

Anna Markowska, profesor Uniwersytetu Wrocławskiego, specjalizuje się m.in. w sztuce amerykańskiej ostatniego półwiecza. Jej świeżo wydana książka Komedia sublimacji (2010) opowiada o twórczości wielu wybitnych artystów, zarówno tych amerykańskich, którzy już odeszli ale ciągle wywierają wpływ na współczesność, jak Gordon Matta–Clark, Robert Smithson, jak i tych, którzy przyjechali do Ameryki na chwilę (Joseph Beuys, Rachel Whiteread). Sporo miejsca poświęcono też tym amerykańskim artystom, którzy tworząc dzisiaj niezwykle intensywnie, wystawiają w najlepszych muzeach i wzbudzają żywe reakcje (Matthew Barney, Robert Gober, Mark Dion). W książce znaleźć też można duży esej o zmarłym na AIDS Felixie Gonzalesie-Torresie, z którym łączyła bohaterkę wykładu Roni Horn głęboka artystyczna przyjaźń.

Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski
ul. Jazdów 2
00-467 Warszawa

Dodaj komentarz