• 2010-05-31

Wystawa studentów Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej

Od 25 maja do 8 czerwca 2010 roku w Pańtwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie potrwa wystawa studentów Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UW z okazji 75-lecia istnienia etnologii na Uniwersytecie Warszawskim pt. …a gdzie jest człowiek.

Materiały promocyjne organizatora

Materiały promocyjne organizatora

Czym jest antropologia kulturowa? Czym jest etnologia? Czym zajmuje się dzisiaj etnograf? Pytania o tożsamość dyscypliny okazują się mieć szerszy wymiar niż tylko poszukiwanie słownikowej definicji, a próba odpowiedzi na nie zajmuje uwagę zarówno ciekawych jej obserwatorów, jak i praktyków. Co we współczesnym świecie jest faktycznym przedmiotem zainteresowania młodych badaczy? Które problemy pozostają aktualne w siedemdziesiątym piątym roku obecności etnologii na Uniwersytecie Warszawskim?

Członkowie Koła Naukowego Etno w ramach poszukiwań odpowiedzi o istotę swojej działalności naukowej, stawiają kolejne, przewodnie dla wystawy pytanie: …a gdzie jest człowiek? Jest to główny trop, którym podąża ich zdaniem refleksja nad tożsamością antropologii i w ślad za którym przemierzać wystawę będą zwiedzający w Państwowym Muzeum Etnograficznym. Kolejne jej etapy, na które została podzielona, przybliżać mają do celu – bliżej człowieka, bliżej odpowiedzi. Jeśli człowiek mają stanowić, gdzie zatem on jest i gdzie go szukać?

Organizatorem wystawy …a gdzie jest człowiek? jest Koło Naukowe Etno, wspierane przez Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW, Uniwersytet Warszawski, Państwowe Muzeum Etnograficzne, Fundację Uniwersytetu Warszawskiego oraz Samorząd Województwa Mazowieckiego.

Państwowe Muzeum Etnograficzne
ul. Kredytowa 1
00-056 Warszawa

Dodaj komentarz