• 2010-05-31

Warsztaty dla edukatorów kultury

Od czerwca do października 2010 roku w Laboratorium Edukacji Twórczej Centrum Sztuki Wspólczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie potrwają warsztaty twórcze dla osób zajmujących się edukacją, animacją kultury i resocjalizacją pt. DOM KULTURY JAKO RZEŹBA SPOŁECZNA. Będzie to 5 jednodniowych spotkań.

Materiały promocyjne organizatora

Materiały promocyjne organizatora

Projekt adresowany jest do pracowników instytucji z niedużych miejscowości, głównie terenu województwa mazowieckiego i tych, które są tak oddalone od Warszawy, że możliwy jest dojazd bez konieczności noclegu. Warsztaty przeznaczone dla osób  pracujących w różnych placówkach w zakresie: edukacji, animacji kultury lub resocjalizacji. Projekt zakłada pięć jednodniowych warsztatów twórczych (połączonych z wykładami) realizowanych w siedzibie Centrum Sztuki Współczesnej, czyli w Zamku Ujazdowskim w Warszawie:
5 i 19 czerwca, wrzesień i październik 2010 (daty powakacyjne do ustalenia w późniejszym terminie).

Pierwsze spotkanie: 5 czerwca, godz. 11.00 – 17.00
Centrum Sztuki Współczesnej, Warszawa, ul. Jazdów 2
Spotkanie przy holu Zamku Ujazdowskiego – siedziby Centrum Sztuki Współczesnej.

Drugie spotkanie: 19 czerwca, godz. 11.00 – 17.00, również w CSW.
Zakończenie: 28 października na ogólnopolskim seminarium w CSW.

Dom kultury jako rzeźba społeczna – świadome nawiązanie do koncepcji Josepha Beuysa – oznacza, że jest to struktura rzeźbiona czyli tworzona społecznie, na co ma wpływ całe środowisko lokalne rozumiane, tak organizacyjnie, jak i indywidualnie. W przeciwieństwie do pomników kultury jest strukturą żywą, zmieniającą się w zależności od potrzeb. Idea rzeźby społecznej zakłada dzielenie się instytucji kultury swoją przestrzenią. Idąc dalej postulujemy wychodzenie instytucji poza fizyczną przestrzeń budynku.

Wszystkie warsztaty realizowane będą przez twórców programu Laboratorium Edukacji Twórczej (LET) i jednocześnie dydaktyków akademickich i autorów literatury fachowej: Marię Parczewską i Janusza Byszewskiego z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem w zakresie edukacji twórczej, oraz zaproszonych specjalistów.

Projekt jest odpowiedzią na coraz częściej artykułowaną potrzebę aktywnego udziału instytucji, takich jak domy kultury i organizacje pozarządowe w projektowaniu nowoczesnych metod edukacji kulturalnej opartych na partycypacji a nie obserwacji, dostosowanych do warunków poszczególnych instytucji kultury.

CENTRUM SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ ZAMEK UJAZDOWSKI
ul. Jazdów 2
00-467 Warszawa

Dodaj komentarz