• 2010-05-31

Przekleństwa wyobraźni w Bunkrze Sztuki

17 czerwca 2010 roku w Galerii Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki w Krakowie odbędzie się wernisaż wystawy Przekleństwa wyobraźni. Wystawa potrwa do 22 sierpnia 2010 roku. Kuratorki: Karolina Bujnowicz, Magda Ujma.

Dorota Jurczak, "Lampa", 2007, dzięki uprzejmości Galerii Corvi Mora, Londyn

Dorota Jurczak, "Lampa", 2007, dzięki uprzejmości Galerii Corvi Mora, Londyn

Przekleństwa wyobraźni to wystawa, dla której punktem wyjścia stał się coraz silniej widoczny w malarstwie polskim nurt charakteryzujący się zwrotem w kierunku estetyki surrealizmu i abstrakcji. Jest w nim miejsce na sztukę intymną, introwertyczną, odbijającą wewnętrzne światy twórców. Nawarstwiające się narracje autobiograficzne odsłaniają przestrzenie zbudowane ze snów, lęków i obsesji autorów. Tym, co wydaje się łączyć światy artystów jest widoczna w pracach podróż do wnętrza ciała, ubrana w kostium surrealizmu fascynacja cielesnością wyzbytą formy, czasem abiektualną, sadyczną.

Posługiwanie się tradycyjnymi technikami, częste stosowanie języka figuracji, zaczerpnięcia i cytaty z historii sztuki oraz rozwijanie wątków pojawiających się w sztuce naiwnej, świadczą nie tylko o dużej erudycji artystów, ale o tym, że tworzą oni własną przestrzeń w archiwach kultury wizualnej. Ważnym elementem dzieł tworzonych pod znakiem powrotu do wyobraźni wydaje się być ich narracyjność, opowiadanie historii, snucie opowieści często dziwnych, niepokojących, fascynujących i zarazem uwodzicielskich.

Projekt ma stanowić próbę przyjrzenia się z bliska zjawisku, które można określić mianem powrotu do wyobraźni. Pomimo tego, że zaproszeni artyści reprezentują pokrewieństwo jeśli idzie o typ wrażliwości, pozostają autorami własnych, indywidualnych języków artystycznych.

Zaprezentowana zostanie twórczość najbardziej znanych artystów kojarzonych z odrodzeniem zainteresowania surrealizmem, jak: Jakub Julian Ziółkowski czy Tomasz Kowalski, twórczość uznanego za prekursora takiego podejścia Piotra Janasa, jak również prace wciąż mało znanej w Polsce Doroty Jurczak. Światy przedstawione w obrazach znajdą przedłużenie w przestrzeni wystawy: w obiektach rzeźbiarskich i instalacjach przestrzennych Goshki Macugi i Kasi Fudakowski. Jako rodzaj suplementu pojawią się na wystawie prace Hansa Bellmera i Edmunda Monsiela, które będą stanowiły cytaty i punkt odniesienia przypominając o fascynacjach treściowych i formalnych zaproszonych do wystawy artystów.

Przekleństwa wyobraźni będą rozgrywać się w przestrzeni zbudowanej w nawiązaniu do estetyk i światów przedstawionych w prezentowanych pracach, poszczególne wątki, motywy, kształty, kolory, nastroje będą zapętlać się i powtarzać w różnych miejscach wystawy.

Wystawie ma towarzyszyć album z pracami artystów pomyślany jako antologia tekstów i obrazów. Kluczem do wyboru tekstów będzie swoiste pokrewieństwo słowa z obrazami i atmosferą, jaka z nich emanuje. Motywem przewodnim scalającym zebrane fragmenty stanie się temat wystawy – Przekleństwa wyobraźni.

Zaproszeni artyści: Hans Bellmer, Kasia Fudakowski, Piotr Janas, Dorota Jurczak, Tomasz Kowalski, Goshka Macuga, Edmund Monsiel, Jakub Julian Ziółkowski.

Wystawa zorganizowana ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego KBF 6 Zmysłów

Patronat medialny: Gazeta Wyborcza, Radio Kraków, TVP Kraków, Poland Art, Krakow POST, cracow-life.com, Business Consulting, O.pl, Arteon, Exit

Galerii Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki, pl. Szczepański 3 a, Kraków

Dodaj komentarz