• 2010-05-29

Performance w Galerii PROGRAM

18 czerwca 2010 roku w Galerii Program Warszawie odbędzie się performance artystycznego trio, w składzie Marcin Kowalik (Polska), Michael Yuen (Australia) oraz Michael Zheng (USA).

Tytuł tego wydarzenia – You See, I paint – odnosi się do próby pokazania wzajemnych relacji między aktem twórczym a procesem werbalnym oraz rolą, jaką spełniają one w procesie percepcji/odbioru. Każdy z trzech artystów spełnia pewną funkcję w procesie twórczym – jeden wykorzystuje wkład widzów i otoczenia, oraz tłumaczy je na werbalne instrukcje przekazywane malującemu, drugi przekształca te instrukcje na wizualne formy (maluje obraz), trzeci opisuje publiczności co zobaczył na obrazie. Kluczem jest to, że trzeci artysta nie wie jakie instrukcje pierwszy przekazuje drugiemu (malującemu).

Piątkowe wydarzenie w Galerii Program jest częścią składową akcji JUNE, odbywającej się przez cały czerwiec równolegle w Warszawie Berlinie i Santiago – Chile, organizowanej przez OFF-IS-ON Institute.

Dodatkowo, wieczorem bezpośrednio po nim, odbędzie się  after-party, również oparte o akcje performance, tym razem artystów z Berlina. Będzie ono miało miejsce w Centrum Działań Artystycznych 1500m2 do wynajęcia, ul. Solec 18.

Galeria Program
ul. Gen.Andersa 20
00-201 Warszawa

Dodaj komentarz