• 2010-05-28

Kopalnia Obrazu V – Klatki ze snu

2 czerwca 2010 roku o godzinie 18.30 w Galerii Katowice Związku Polskich Artystów Fotografików odbędzie się wernisaż wystaw Kopalnia Obrazu V - Klatki ze snu oraz Leszek Żurek – Sekrety. Godzinę przed wernisażem odbędzie się spotkanie z autorami.

Fot. Dominika Sidorowicz

Fot. Dominika Sidorowicz

Autorzy zaproszeni do udziału w projekcie Kopalnia obrazu V – Klatki ze snu: Agnieszka Babińska, Paulina Hebda, Antoni Kreis, Krzysztof Miller, Beata Mendrek-Mikulska, Janusz Musiał, Jagna Olejnikowska, Dominika Sidorowicz, Józef Wolny, Leszek Żurek.

Klatki ze snu

Niniejsza wystawa prezentuje rozmaite formy medium fotografii w odniesieniu do tematu inspirowanego rzeczywistością nadrealną. Autorzy w swoich realizacjach próbują tropić takie zagadnienia jak: sen, marzenie, wspomnienie, imaginacja, wyobrażenie.

W warstwie tworzywowej artefakty to niejednorodna w formie mozaika, materialne odbitki wykonane na papierze i niematerialne projekcje światła, tak jak niejednorodne i odrębne są uniwersa wrażliwości każdego z nas.

Wystawa tworzy panoramę postaw artystycznych w odniesieniu do tematu Klatki ze snu. W efekcie stworzono świat wyobrażeń będący sumą autorskich wypowiedzi, w których artyści w sposób szczególny przyglądają się otoczeniu i medium fotografii. Rejestrują fragmenty przestrzeni, manipulują wizerunkami, kreują obrazy nowej rzeczywistości. Eksplorują możliwości artystycznej kreacji medium fotografii pod pretekstem wizualizacji światów wyobrażonych, które materialnie nie zaistniały do tej pory. Przez pryzmat medium fotografii zaglądają do uniwersum własnej wyobraźni.

Obrazy umysłowe (wyobrażenia) stanowią reprezentacje wewnętrzne spostrzeżeń i pojawiają się gdy do systemu sensorycznego nie dopływają informacje o świecie zewnętrznym. W takiej sytuacji magazynem wyobrażeń jest system pamięci, a znajdujące się tam wyobrażenia są przekształconymi przez proces myślenia czy przeżywane emocje kopiami obrazów percepcyjnych (spostrzeżeń) – obrazy, sytuacje, zdarzenia przeżywane w przeszłości.

W przypadku gdy mamy do czynienia z tworzeniem oryginalnych obrazów, które mają niewiele wspólnego ze zdarzeniami i sytuacjami z przeszłości wtedy używamy terminu wyobraźnia (Pilecka, 1999). Wyobraźnia odtwórcza to zdolność tworzenia wyobrażeń w oparciu o informacje, które posiadamy w pamięci, natomiast wyobraźnia twórcza to zdolność tworzenia oryginalnych, oderwanych od doświadczenia obrazów umysłowych.

wyobraźnia – ekran
imitacja obiektów, których nie ma w przestrzeni zmysłowej
wyobraźnia – symulacja
obrazowe naśladowanie czynności minionych
wyobraźnia – kreacja
powstawanie wizji, które nigdy nie zaistniałych w sposób obiektywny fantazje
wyobraźnia – przekodowanie
sygnału do postaci wizualnej
wyobraźnia – marzenia
satysfakcja płynąca z samego procesu przekształceń

Istotą wyobraźni wizualnej jest przekształcanie treści w obrazy. Pośród form operacji wyobrażeniowych oraz ich plastycznych konsekwencji możemy wyróżnić następujące działania (Młodkowski, 1998): łączenie naturalnych elementów według indywidualnych zasad (hybryda); nienaturalne zwielokrotnienie elementów jednego rodzaju w tym samym obrazie; tworzenie wariantów obrazu z powtarzającym się tym samym elementem na różnych tłach; nienaturalne, przesadne, świadome, zaburzające proporcje wyeksponowanie lub powiększenie jakiegoś elementu obrazu; uproszczenie kształtów na obrazie; przenikanie kilku warstw w obrazie; obrót obrazu w jego płaszczyźnie; świadoma, niekoniecznie konsekwentna zmiana barw niektórych elementów wyobrażenia; fragmentaryzacja motywu; zestawienie motywów we wzajemnych.
Janusz Musiał, 2008-2009

Wystawy można oglądać do końca czerwca 2010 roku

Galeria Katowice ZPAF
ul. Św. Jana 10 (III piętro)

Dodaj komentarz