• 2010-05-21

Wystawa Malarska Ale Kino

25 maja 2010 roku o godz. 18.00 w Galerii Wystawa w Warszawie odbędzie się  wernisaż wystawy malarstwa Sabiny Błażejowskiej-Grondziel, Julii Cybis, Agaty Dobrowolskiej oraz Anny Pisarskiej zatytułowanej Ale Kino.

Materiały promocyjne organizatora
Materiały promocyjne organizatora

Pojęcie kultury masowej pojawiło się wraz z rozszerzeniem zasięgu środków komunikacji społecznej (kino, radio, telewizja etc.). Od początku przeciwstawiano je pojęciu kultury wyższej. Kultura masowa, choć tryumfująca technicznie, uważana była za uboższą duchowo i odpowiadającą pospolitym gustom. Czas sfalsyfikował ten podział i wykazał błędność stwierdzeń z rodzaju: publiczności – wychowanej na MTV – Bergman i Antonioni to słowa równie obce jak św. Augustyn i Faulkner*. Elitarność sztuki nie stanowi o jej wartości. Co więcej, istnienie mediów masowych nie wydaje się tej sztuce specjalnie przeszkadzać. Najlepszym tego dowodem jest film.

Dwie słynne serie kinowe, dwaj bohaterowie ze swoimi powiedzonkami i gadżetami. Dwa filmowe schematy sprawdzane na wielopokoleniowej publiczności. Dwa klasyki filmowe, wywodzące się z komiksu i powieści szpiegowskich dla znudzonych pań domu. Obrazy – znaki funkcjonujące w masowej świadomości. Współczesny odbiorca (czy raczej uczestnik) kultury musi je znać by nie zagubić się w plątaninie odniesień i skojarzeń, która jest ukrytym szkieletem rzeczywistości podawanej nam przez media.

Jako przedstawicielki pokolenia wychowanego na teledyskach pragniemy zapewnić, że nie obce jest nam kino czarno-białe, choć nie pogardzimy też naszpikowanym efektami widowiskiem. Nie odrzucamy kiczu i schematu – wszak konwencja jest narzędziem twórcy. Owszem, mówimy do siebie hasłami z reklam i ciągle coś nam się kojarzy. Tak, mamy w głowach sieczkę i bardzo nas to bawi. / Autorki

Agata Dobrowolska

Agata Dobrowolska

*Andrzej Werner Dekada filmu, Instytut Badań Literackich PAN, Warszawa, 1997.

Sabina Błażejowska-Grondziel ur. 25.04.1979r. w Warszawie. W latach 1994-1998 uczęszczała do LXXVII Liceum Ogólnokształcącym w Warszawie w klasie o profilu ogólnym. 2004 rozpoczęła studia na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. W 2009 roku uzyskała dyplom z malarstwa w pracowni prof. Wiesława Szamborskiego (wyróżnienie rektorskie) w ramach specjalizacji dodatkowej: aneks malarstwo ścienne w pracowni prof. Edwarda Tarkowskiego, aneks multimedia w pracowni prof. Włodzimierza Szymańskiego.

Julia Cybis ur. w 1985 r. w Warszawie. W latach 2004 – 2009 studiowała na wydziale malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, a w roku akademickim 2007/08 w École Supérieure des Beaux-Arts d’Angers na zasadach programu Socrates-Erasmus. W 2009 otrzymała dyplom z wyróżnieniem u prof. Wiesława Szamborskiego, oraz wyrożnienie za aneks wykonany w pracowni Technologii i Technik Malarstwa Ściennego pod kierunkiem prof. Edwarda Tarkowskiego.

Agata Dobrowolska, ur.13.10.1982 w Warszawie. Studiowała na Wydziale Malarstwa 2004-2009. Uzyskała dyplom w pracowni malarstwa prof. Wiesława Szamborskiego. Aneks do dyplomu: pracownia malarstwa ściennego. Promotor prof. Edward Tarkowski. 2009 Laureatka Nagrody im. Profesora Józefa Szajny. 2008/2009 Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Anna Pisarska, ur. 17 lutego 1984 w Warszawie. W latach 2004-2009 studiowała na Wydziale Malarstwa warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Dyplom z wyróżnieniem obroniła w pracowni prof. Wiesława Szamborskiego. Aneksy do dyplomu robiła w pracowni Sztuki w Przestrzeni Publicznej prof. Mirosława Duchowskiego oraz w pracowni rysunku prof. Czesława Radzkiego.

Dodaj komentarz