• 2010-05-21

Spotkanie z Tadeuszem Isakowiczem-Zaleskim

27 maja 2010 roku o godz. 18.00 w Śródmiejskim Ośrodku Kultury w Krakowie odbędzie się spotkanie z księdzem Tadeuszem Isakowiczem-Zaleskim. W czasie spotkania będzie miała miejsce prezentacja książek Małego Wydawnictwa.

Tadeusz Isakowicz – Zaleski, duszpasterz Ormian w Polsce, urodził się w Krakowie w 1956 roku. Od lat 70-tych związany z opozycją demokratyczną, współredagował podziemne pismo Krzyż Nowohucki, działał w Studenckim Komitecie Solidarności, był kapelanem NSZZ Solidarność w Nowej Hucie i współpracownikiem ks. Kazimierza Jancarza. Z tego powodu był represjonowany przez SB i dwukrotnie brutalnie pobity przez jej funkcjonariuszy.

W 1987 r. założył wraz ze Stanisławem Pruszyńskim i Zofią Tetelowską Fundację im. Brata Alberta w Radwanowicach, zajmującą się pomocą osobom upośledzonym – dziś w jej ramach działa 30 ośrodków terapeutycznych w całej Polsce. W 2006 roku zaapelował o ujawnienie agentów SB działających wśród duchowieństwa Archidiecezji Krakowskiej, co spotkało się z niechęcią środowisk kościelnych.

Kontynuował jednak swoje badania, których efekty opisał w książce Księża wobec bezpieki. Jego pasją jest literatura i historia, od wielu lat pisze poezje. Jest człowiekiem wszechstronnym, o szerokich horyzontach i rozległych zainteresowaniach, z odwagą i determinacją prezentuje swoje poglądy i domaga się prawdy historycznej w relacjach Polski z Ukrainą.

Sródmiejski Ośrodek Kultury
Mikołajska 2
31-027 Kraków

Dodaj komentarz