• 2010-05-21

Piękno użyteczne. Polskie stroje ludowe

26 maja 2010 roku w Oddziale Etnografii Muzeum Narodowego w Gdańsku odbędzie się otwarcie wystawy Piękno użyteczne. Polskie stroje ludowe. Wystawa pochodzi ze zbiorów Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego z Łodzi.

Materiały promocyjne organizatora

Materiały promocyjne organizatora

Na wystawie prezentowane są autentyczne, reprezentacyjne stroje noszone na wsi na przełomie XIX/XX w. i w okresie międzywojennym. Pochodzą one z 30 regionów Polski a zasadą porządkującą je jest surowiec, z którego zostały wykonane, co pozwoliło utworzyć 5 makroregionów. W określonych grupach znajdują się stroje wykonane z tkanin samodziałowych lnianych, wełnianych oraz z tkanin samodziałowych i fabrycznych. Dużą rolę w kształtowaniu plastycznego wizerunku stroju odgrywało zdobnictwo-kompozycyjnie zgrane z całością, różniące się między regionami.

Na wystawie podkreślono różnorodność i bogactwo zdobin poszczególnych elementów stroju – wielorakość haftu, biżuterii, stroju obrzędowego. Współcześnie strój kojarzony jest przede wszystkim z barwnością i zespołami folklorystycznymi, nie jest to jednak jednoznaczne z jego znajomością. Stroje regionalne należą do jednych z cenniejszych zabytków etnograficznych i historycznych, mają swoją własna tradycję oraz styl wyrażający się w formie, kolorystyce i zdobieniach.

Każdy z prezentowanych zestawów stroju ma charakter niepowtarzalny, gdyż tworzony był indywidualnie, a noszony w rodzinie przez pokolenia stanowił element jej tożsamości. Szeroka gama surowcowa, bogata paleta kolorystyczna i dekoracyjna prezentowanych ubiorów, nadaje wystawie niezwykłego, różnorodnego a spójnego charakteru. Wiele z prezentowanych elementów stroju należy do rzadkości – część z nich udostępniana jest po raz pierwszy. Wystawa jest bogato ilustrowana fotografiami pochodzącymi z muzealnego archiwum etnograficznego.

Piękno użyteczne. Polskie stroje ludowe
Wystawa czynna: 26 maja 2010 roku – 24 października 2010 roku
Muzeum Narodowe w Gdańsku
Oddział Etnografii – Spichlerz Opacki, ul. Cystersów 19, Gdańsk-Oliwa

Dodaj komentarz