XII Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego

W dniach od 15 do 16 maja 2010 roku w Krakowie potrwa jedna z największych cyklicznych wydarzeń ukazujących i promujących bogactwo kulturowe Małopolski - XII Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego.

Trybsz, aut. M. Łuczak

Trybsz, aut. M. Łuczak

Podczas dwóch majowych dni można nieodpłatnie zwiedzić kilkanaście obiektów, korzystając ze specjalnie na tę okazję przygotowanych przewodników, a także poznawać przeszłość i tradycje regionu, uczestnicząc w licznych imprezach towarzyszących.

Można będzie zobaczyć 12 miejsc znajdujących się w czterech rejonach Małopolski (Kraków, północny wschód i zachód regionu oraz Spisz). Każdy z udostępnionych zabytków będzie przedstawiony w kontekście wybranego tematu przewodniego, który zostanie rozwinięty w przewodnikach oraz w programie Dni.

Wśród tematów znalazły się m.in.: oblicza renesansu w Polsce (dwór w Jakubowicach), codzienne i odświętne życie osady górniczej (osiedle domów górniczych – Stara Kolonia w Brzeszczach), wielokulturowość Spiszu (trasa spiska). W programie towarzyszącym zwiedzaniu zaplanowano warsztaty, ścieżki tematyczne, wystawy, wykłady, gawędy itp.

W Krakowie można będzie wziąć udział w rodzinnej grze miejskiej Reformacja w Krakowie (kościół pw. św. Marcina) oraz zwiedzić dawną lodownię miejską na Podgórzu i Dom J. Mehoffera, gdzie będzie można obejrzeć wystawę szkiców artysty do witraży katedry fryburskiej, przygotowaną specjalnie na Dni Dziedzictwa.

W Jakubowicach (trasa północno-wschodnia)  można zwiedzić renesansowy dwór, którego obecni właściciele, oprowadzając po jego wnętrzach, opowiedzą o historii tego miejsca i dziejach kolejnych gospodarzy. Na tej samej trasie w Raciborowicach można zobaczyć unikalny kościół gotycki pw. św. Małgorzaty i poznać historię fundacji Jana Długosza, dzięki którym powstał ten zabytek.

Wiele atrakcji zapewni trasa zachodnia. W Alwerni warto zwiedzić rynek, który zachował układ typowy dla galicyjskich miasteczek sprzed trzech stuleci oraz barokowy klasztor oo. Bernardynów. W Brzeszczach natomiast można zobaczyć osiedle górnicze zbudowane na początku XX w., po którym przewodnikami będą mieszkańcy Brzeszcz. Jako trasę zwiedzania indywidualnego można wybrać szlak fanaberii, czyli wędrówkę tropem zainteresowań mieszkańców osiedla.

Program XII Dni Dziedzictwa na trasie spiskiej poświęcony jest fenomenowi Spiszu – regionu, którego niewielka część znajduje się na terytorium Polski.

Pełny program wydarzeń i informacje o rezerwacjach na stronie http://www.dnidziedzictwa.pl/

Od 15 do 16 maja 2010 roku
XII Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego

Dodaj komentarz