• 2010-05-13

Wystawa Katolicy w Kronice w Bytomiu

W dniach od 15 maja do 15 lipca w galerii Kronika w Bytomiu będzie miała miejsce wystawa Katolicy w Kronice. Tytuł wystawy nawiązuje do typu wystaw zbiorowych (odwołujacych się do kategorii narodowych, wiekowych etc.) w rodzaju: Sztuka chińska w Zachęcie, Młoda sztuka polska etc., podejmując kwestię języka i reprezentacji katolików czy katolicyzmu w sztuce Polskiej (bądź jej deficytu).

aut. R. Rumas

Aut. R. Rumas

Katolicy w Kronice brzmi zarazem niczym Ekolodzy/Lewacy/Geje w Kronice, z jakimi to naznaczającymi głosami spotkała się wielokrotnie bytomska instytucja, stawiając pytanie: czy mniejszość może podobnie stygmatyzować większość lub czy jednocześnie może dowolnie reprezentować/upominać się o inne grupy? Czy Kronika (konkretna instytucja o wyraźnej tożsamości) ma prawo zrobić taką wystawę, stać się adwokatem diabła?

Projekt Katolicy w Kronice posiada zatem charakter nieco etnograficzny, traktuje o nich, przewrotnie nawiązuje do niech nas zobaczą, katolickigo coming out’u. To wystawa o języku sztuki polskiej (albo deficycie/wykluczeniu pewnych języków) oraz reprezentacji (lub braku) jednej z grup wyznaniowych (dominującej) w polskiej sztuce i narzędzi wizualnych (widzialnego rytuału), którymi się posługuje.

Wystawa składa się z prac zaproszonych artystów oraz dokumentacji i perswazyjnych gadżetów. Część z nich nie była jak dotąd pokazywana z różnych powodów: braku okazji, z racji niezainteresowania polskiego art-worldu tematem, obawą i autocenzurą niektórych instytucji sztuki. Część znanych już projektów zostaje zaprezentowana w szczególnym kontekście Katolików w Kronice. Wreszcie, niektórzy z zaproszonych artystów/artystek nie spotkaliby się ze sobą w podobnym zestawieniu, z klucza np.: preferencji kuratorskich, galeryjnych stajni, światopoglądu, rankingów, mody etc.

W wystawie udział biorą m.in. Bogna Burska, Łukasz Jastrubczak, Krzysztof Kaczmarek, Ksawery Kaliski, Kobas Laksa, Bartek Materka, Robert Rumas, Tom Swoboda, Marek Wasilewski, Alicja Żebrowska, Artur Żmijewski.

Kurator wystawy jest Stanisław Ruksza

Galeria Kronika
Rynek 26
41-902 Bytom

Dodaj komentarz